528

Ingerencje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 1/2016

Czytaj

Emocje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 2/2016

Czytaj

Osobliwości

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 3/2016

Czytaj

Kontrola

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 4/2016

Czytaj

Na bieżąco

Mniej zarobić, by mniej krzywdzić
Na bieżąco

2017-05-23 Czy pieniądze dają szczęście? To zależy, jak zostają zdobyte. Jeśli w wyniku wyzyskiwania kogoś, to cieszą mniej – dowodzą badania naukowców z University College London, których wyniki zostały opublikowane w „Nature Neuroscience”. Eksperyment, w którym można było otrzymać – w teorii – nagrodę finansową w zamian za serię nieprzyjemnych rażeń prądem elektrycznym siebie lub innych pokazał, że mózg preferuje mniej bólu i niższe zyski

Czytaj dalej
Nowe ścieżki walki z czerniakiem
Na bieżąco

2017-05-23 Jest najbardziej złośliwą odmianą raka skóry. Wczesne stadia  są stosunkowo łatwe do wyleczenia, ale terapia zaawansowanego nowotworu lub przerzutu jest bardzo trudna. Śmiertelność pacjentów, u których stwierdzono przerzuty sięga 80 proc. Nowych terapii czerniaka poszukuje zespół prof. Aliny Grzanki z Collegium Medicum UMK. Mają one skupiać się na biologii nowotworu i celowaniu w kluczowe dla wzrostu, przerzutowania i odpowiedzi na leczenie ścieżki molekularne

Czytaj dalej
Tajemnice tańca materii
Na bieżąco

2017-05-23 Astronomowie zamierzają podejrzeć „niewidzialne", bo ukryte w gęstym ośrodku, młode masywne gwiazdy, które powstają w naszej galaktyce. Są odpowiedzialne za ekstremalnie energetyczne zjawiska w galaktykach, kończą swój żywot jako supernowe czy czarne dziury. Współczesna astrofizyka nadal nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o mechanizmy ich narodzin. Szuka jej dr hab. Anna Bartkiewicz z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czytaj dalej
Świerk dla radiofarmaceutyków
Na bieżąco

2017-05-23 Su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków zacznie działać za trzy lata w Świerku. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ. Umo­wę o do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu „CERAD” ze środ­ków Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Ro­zwój pod­pi­sa­ło Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ), re­pre­zen­tu­ją­ce kon­sor­cjum sze­ściu in­sty­tu­cji

Czytaj dalej

Polecamy

Żeby zdrowszym przyjść na świat
Polecane artykuły

O tym, dlaczego badaniami prenatalnymi powinno się objąć kobiety w każdym wieku i gdzie mogą one uzyskać pomoc, mówi prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej
Czemu służy babadziafer
Polecane artykuły

O tym, że niektórym nie przeszkadza „rzaba”, ślimaku w złym towarzystwie i trudnościach z japtyką mówi prof. Włodzimierz Gruszczyński z Instytutu Języka Polskiego PAN, w którym powstaje Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.

Czytaj dalej
Uczmy się pod wąsem
Polecane artykuły

O zmienności mózgu, mechanizmach uczenia się i tajemnicach zapominania, mówi prof. dr hab. Małgorzata Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalej
Opisać język Głuchych
Polecane artykuły

Polski język migowy to naturalny, ewoluujący od dwustu lat, system komunikacji. Definiuje tożsamość i kulturę polskich Głuchych. Jest jednak często marginalizowany i lekceważony. Musiały minąć dziesięciolecia, by doczekał się gruntownej analizy lingwistycznej. Usystematyzowanym badaniom poddali go naukowcy z Pracowni Lingwistyki Migowej UW.

Czytaj dalej

Poznaj „Niespokojne umysły”

Najpopularniejsze

Drapiący problem

2017-04-21 Każdemu zdarza się drapać skórę swędzącą np. po ugryzieniu przez komara. Czasami jednak ten prozaiczny nawyk staje się utrudniającym życie zaburzeniem. Badania na ten temat przeprowadził zespół dr Katarzyny Prochwicz z Instytutu Psychologii UJ. Ponad 46 proc. ankietowanych zadeklarowało, że drapało skórę przynajmniej okazjonalnie w tygodniu poprzedzającym badanie. 36 proc. przyznało, ż

Czytaj dalej
Jak Małachowscy po Tatrach wędrowali

2016-11-08 Zajmował się fotografią i malarstwem. Był przy tym zamiłowanym taternikiem, narciarzem i ratownikiem tatrzańskim. Na wystawę czasową „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr” zaprasza od 9 listopada Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi. Zobaczymy 38 unikatowych zdjęć z początku ubiegłego wieku, autorstwa nie tylko żyjącego w latach 1886–1917 artysty, lecz także jego żony Heleny

Czytaj dalej
Piękno i siła w cząstkach gazu

W stanie plazmy znajduje się niemal cała materia w dzisiejszym Wszechświecie. Na Ziemi jednak nie tak łatwo ją uzyskać. Za to kiedy już się uda, możliwości zastosowań w medycynie, biotechnologii, rolnictwie i przemyśle jest mnóstwo.

Czytaj dalej
Nowe domy dla rybołowów

2016-03-16 Innowacyjny w naszym kraju projekt czynnej ochrony zagrożonego wymarciem rybołowa rozpoczynają w Lubuskiem spółka Enea Operator oraz przyrodnicy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Przedsięwzięcie będzie polegać na montażu na słupach energetycznych platform gniazdowych dla tych ptaków, by poprawić ich efektywność rozrodu

Czytaj dalej
Nencki ma 23 nowych doktorantów

2015-07-14  23 osoby otrzymały ofertę rozpoczęcia 1 października studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Wybrano je ze 116 kandydatów, z których 36 zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne. W lipcu rozpocznie się rekrutacja na pozostałe projekty doktoranckie IBD

Czytaj dalej
Spojrzeć gender prosto w twarz

2014-03-21 Na interdyscyplinarną konferencję pod hasłem „50 twarzy gender” zapraszają studentów i doktorantów Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie zaplanowano na 15 maja w ramach Dni Socjologa

Czytaj dalej
Platforma dla darmowej nauki

2015-02-20 Otwarte repozytoria, cyfrowe biblioteki, bezpłatne czasopisma naukowe – naukowcy mają sporo możliwości, by za darmo legalnie korzystać w sieci z najnowszych publikacji naukowych. Badaczom i wydawnictwom, które chcą otworzyć dostęp do swoich treści pomaga Platforma Otwartej Nauki działająca w ICM UW

Czytaj dalej
Przedstawiamy laureatów FameLab

Nauka jest trendy! – mówi prof. dr hab. Marek Abramowicz, przewodniczący jury polskiej edycji FameLab. Przedstawiamy tych pracowników Polskiej Akademii Nauk, którzy w tegorocznej edycji konkursu dla młodych naukowców zdobyli nagrody i wyróżnienia

Czytaj dalej
Trzy dni z Gallem

2014-05-06 Znamy program spotkań mediewistycznych „Co nowego w badaniach nad Gallem?”, które od 4 do 6 czerwca organizuje Pracownia Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN. Posłuchamy wykładów na takie tematy jak „Jeszcze raz o pochodzeniu Galla: Czy mógł on pochodzić z Bambergu?”, „Czy istnieje komunikacja parateatralna w dziele Galla Anonima?” oraz „Dzieje Polski według Galla a

Czytaj dalej
Twój nowotwór nie jest złośliwy, czyli chemiczny komputer odpowiada

2015-10-15 Koncepcję prostego komputera chemicznego z mikrokropel, zdolnego do przeszukiwania bazy danych opracowali Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie we współpracy z Instytutem Fizyki PAN i Uniwersytetem w Jenie

Czytaj dalej
Pingwiny mówią o ekologii

2015-11-13 Bezzałogowe samoloty skonstruowane przez naukowców z Politechniki Warszawskiej pomagają policzyć pingwiny żyjące w Antarktyce. Zebrane dane podpowiedzą naukowcom, co robić, aby zachować tam równowagę ekologiczną. W pierwszej części projektu doliczono się ponad 17 tys. gniazd. W misji uczestniczą m.in. naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Czytaj dalej
Koalicja dla muzyki

2015-06-17 Spotkania „O fenomenie Lady Gagi” czy „Przekleństwo Orfeusza” oraz m.in. eksperymenty naukowe z udziałem fizyków. O edukację muzyczną dzieci i młodzieży szkolnej w atrakcyjnej formie zadbają Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Uniwersytet Śląski w Katowicach, które we wtorek podpisały umowę o współpracy

Czytaj dalej
„Panorama PAN” po angielsku

2015-06-19 Sylwetka wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Stefana Malepszego. Relacja ze spotkania przedstawicielek Rady Samorządu Doktorantów PAN z prezesem Jerzym Duszyńskim. Polemika dr Pawła Niewiadomskiego z tekstem prof. Walentego Ostasiewicza na temat wszechobecnej angielszczyzny. Zapraszamy do lektury najnowszej „Panoramy PAN”

Czytaj dalej
Odpowiedzi z Berenike

2015-09-24 Czy z nadczarnomorskiego portu w Berenike rozpoczynały się faraońskie wyprawy do mitycznej krainy Punt? Do czego służyły podziemia? Jaką rolę pełniła wyśledzona dzięki zdjęciom satelitarnym budowla? – specjaliści z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW podsumowali ósmy sezon badań starożytnym mieście

Czytaj dalej
Przewłocki i Mijakowski mówili w TOK FM

2014-09-19 Dr Paweł Przewłocki i dr Piotr Mijakowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych byli gośćmi czwartkowej Radiowej Akademii Nauk w TOK FM. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu

Czytaj dalej
Archeologia animowana

2014-10-22 O rozwoju rolnictwa od jego zarania 10 tys. lat temu na Bliskim Wschodzie po jego rozprzestrzenienie na teren obecnej Polski opowiadają krótkie filmy animowane wykonane przez dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkoli w Sandomierzu i pobliskich Górach Wysokich

Czytaj dalej

 


 

„Academia” 2016

    

  

                                                          

„Academia” 2015

    

 

    

 

                                                             

„Academia” 2014

    

    

„Academia” 2013

    

    

„Academia” 2012

         

     

„Academia” 2011

   

    

„Academia” 2010

    

    

„Academia” 2009

    

    

„Academia” 2008

    

    

„Academia” 2007

    

    

„Academia” 2006

    

    

„Academia” 2005

    

    

O serwisie

Serwis naukowy prowadzony przez zespół magazynu Academia PAN.Academia Zapraszamy do przysyłania informacji o badaniach, aktualnie realizowanych projektach naukowych oraz imprezach popularyzujących naukę.

 

Dla użytkowników: Regulamin

Pliki cookies

Informujemy, że używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce: TUTAJ

Wydanie elektroniczne

Kontakt

 • pisz:

  Redakcja serwisu online
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
  PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110
  (XXI piętro)
  00-901 Warszawa

 • dzwoń:

  tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

 • ślij:

  e-mail: academia@pan.pl