Uczelnie i instytucje

Komisja Wyborcza WUM: wybory rektora odbędą się 6 maja; obecny rektor zaniepokojony decyzją

Warszawa, 05.10.2021. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. PAP/Tomasz Gzell
Warszawa, 05.10.2021. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. PAP/Tomasz Gzell

Uczelniana Komisja Wyborcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiła, że wybory rektora odbędą się 6 maja, a jedyną kandydatką jest prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Urzędujący rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong wyraził niepokój w związku z tą decyzją.

Komisja wyborcza WUM podjęła w piątek dwie uchwały - jedną o terminie wyborów rektora, drugą o kandydatce na to stanowisko.

"Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza termin zebrania wyborczego ws. wyboru Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2024-2028 na dzień 6 maja 2024 r." - czytamy w jednej z uchwał komisji.

"Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że na dzień 26.04.2024 r. prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska spełnia wymagania stawiane kandydatom na Rektora w kadencji 2024-2028" - brzmi druga uchwała.

Do dokumentów odniósł się w piątkowym oświadczeniu obecny rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, który "z niezrozumieniem i niepokojem" przyjął informację o działaniach komisji.

Jak przypomniał rektor, dzień wcześniej, w czwartek, minister zdrowia Izabela Leszczyna - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego - przedstawiła propozycję rozwiązania sytuacji związanej z wątpliwościami dotyczącymi procedury wyborczej.

Przywołał słowa minister zdrowia, która uznała, że "przeprowadzenie wyborów rektora w sposób, który będzie gwarantował zachowanie odpowiednich standardów, jest obecnie niemożliwe"; zwróciła również uwagę, iż "wybór rektora w obecnie trwającej procedurze nie gwarantowałby poprawności wyboru, w przypadku negatywnego orzeczenia właściwych sądów; doprowadziłoby to do wygaśnięcia mandatu rektora z mocy prawa".

Minister zwróciła się do Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW) o anulowanie obecnego postępowania w sprawie wyboru rektora, a także wezwała właściwe organy uczelni do wszczęcia nowej procedury wyborczej, w tym wyboru nowego składu komisji oraz nowego kolegium elektorów – w celu zapewnienia pełnego obiektywizmu procesu wyborczego.

"Mimo tak jednoznacznych wskazań Ministra sprawującego ustawowy nadzór nad działalnością WUM, Uczelniana Komisja Wyborcza odrzuciła zalecenie, zgodnie z którym obecne postępowanie w sprawie wyboru rektora powinno zostać anulowane. UKW zdecydowała, że procedura będzie kontynuowana, choć ze stanowiska organu nadzoru wynika, że jest ona dotknięta poważnymi wadami i może prowadzić do podważenia legalności wyboru nowego rektora" - zaznaczył rektor w piątkowym oświadczeniu, opublikowanym na stronie internetowej uczelni.

Uznał, że działania komisji "nie tylko stanowią lekceważenie zaleceń Ministra Zdrowia, ale przede wszystkim prowadzą do pogłębienia zamieszania i niepewności prawnej dotyczącej wyboru rektora". "Jest to całkowicie niezrozumiałe - zważywszy na to, że rolą UKW jest dbanie o prawidłowość i zgodność z prawem procedur wyborczych na WUM. Nie należy natomiast do UKW wykładnia przepisów prawa powszechnie obowiązującego" - podkreślił.

Zadeklarował, że podejmie "wszelkie niezbędne działania na rzecz wdrożenia w życie zaleceń Ministra Zdrowia z 25 kwietnia 2024 r., których celem jest przeprowadzenie wiążących i przejrzystych wyborów, a tym samym dbałość o interes prawny i wizerunkowy WUM".

W miniony piątek, 19 kwietnia, rektor WUM – sam kandydujący na następną kadencję - poinformował, że nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jego rywalkę w wyborach rektora na kadencję 2024-2028, karę dyscyplinarną w związku z "uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego".

"W związku z ustaleniami komisji antymobbingowej, popartymi zewnętrzną ekspertyzą prawną, podjąłem decyzję o ukaraniu Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego" - napisał rektor w oświadczeniu.

Poinformował również, że tym samym jego kontrkandydatka utraciła prawo ubiegania się o funkcję rektora WUM. Sam również zrezygnował z kandydowania.

W odpowiedzi prof. Cudnoch-Jędrzejewska w oświadczeniu napisała, że nie utraciła prawa ubiegania się o funkcję rektora. Podkreśliła, że kara dyscyplinarna mogłaby się stać podstawą do pozbawienia jej prawa kandydowania dopiero po uprawomocnieniu się - "co do chwili obecnej nie nastąpiło". "Mam prawo odwołania się od bezprawnie nałożonej kary upomnienia do sądu powszechnego, co uczynię" - zapowiedziała. Poinformowała też, że przed nałożeniem kary nie została poproszona o wyjaśnienia, ani wysłuchana przez rektora.(PAP)

bar/ zan/ amac/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera