Nauka dla Społeczeństwa

20.04.2024
PL EN
31.08.2017 aktualizacja 20.10.2017

O fundacji PAP

Fundacja Polskiej Agencji Prasowej powstała w 2016 roku. Głównymi celami Fundacji są m.in.: prowadzenie działań na rzecz upowszechnianiach i rozwoju kultury, nauki, sportu w Polsce, a także wspieranie rozwoju mediów w Polsce a także mediów polonijnych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. W obszarze działalności fundacji znajduje się również popularyzowanie innowacyjności oraz upowszechnienie idei współpracy między narodami. 

Fundacja posiada osobowość prawną a ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Fundacja PAP prowadzi działalność zarówno informacyjną, promocyjną, wydawniczą jak i edukacyjną i badawczą. Organizacja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji. Organizuje również działalność ekspercką i doradczą i może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z celami Fundacji PAP.

Fundacja PAP została ustanowiona przez spółkę akcyjną pod firmą Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna a organy Fundacji stanowią Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji. 

Zapisz się na newsletter
Copyright © Fundacja PAP 2024