Nauka dla Społeczeństwa

20.03.2023
PL EN
28.09.2018 aktualizacja 28.09.2018

Emilewicz: poszukujemy menedżerów do instytutów badawczych, by rozwijały innowacyjność

Lepszy przepływ przełomowych polskich technologii z nauki do biznesu i wzmocnienie współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorcami - taki ma być efekt zainicjowanego przez MPiT kadrowego wzmocnienia instytutów badawczych. W tym celu resort rozpoczyna rekrutację na stanowiska menedżerskie w instytutach - mówi PAP szefowa resortu Jadwiga Emilewicz.

"Efektem końcowym ma być zapisany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wzrost innowacyjności polskiego przemysłu" – podkreśliła.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nadzoruje 35 instytutów badawczych. Prowadzą one działalność w takich dziedzinach, jak nauki przyrodnicze, chemiczne, czy przemysłowe. "Nasze instytuty stawiają na dynamiczny rozwój, dlatego ich zespoły wymagają wzmocnienia, aby sprostać ambitnym zadaniom, przed którymi stoi dziś polska gospodarka" – dodała Emilewicz.

W 9 spośród 35 instytutów badawczych rozpoczęła się właśnie rekrutacja na stanowiska menedżerskie (zastępców dyrektorów). Procedury rekrutacyjne prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które nadzoruje instytuty badawcze.

Jak zaznaczyła Emilewicz, instytuty to serce innowacyjnej gospodarki. "To jest to miejsce, w którym powstają nowe technologie, gdzie przedsiębiorca może się komunikować językiem zrozumiałym dla niego i jednocześnie nauka jest już nieco dalej poza uniwersytetem, a zatem rozumie ona również język przedsiębiorcy" - powiedziała.

Celem rozpoczętej właśnie rekrutacji - jak wskazała Emilewicz – jest pozyskanie do instytutów menedżerów, którzy będą potrafili „wyjść na rynek i pozyskać zainteresowanie klientów dla innowacyjnych rozwiązań, nad którymi pracują ich zespoły badawcze”.

"To muszą być menedżerowie nauki, ludzie gotowi podjąć wyzwanie, wziąć odpowiedzialność i którzy mają ambicje realizować projekty" – wyjaśnił w rozmowie z PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Zaznaczył, że chodzi o naprawdę innowacyjne rozwiązania. "Czyli o takie, które rzeczywiście dostarczą polskim przedsiębiorcom technologie, które będą przełomowe, albo przynajmniej będą budować przewagi konkurencyjne przedsiębiorców" - tłumaczył.

Wiceszef MNiSW podkreślił, że funkcja wicedyrektora instytutu badawczego jest bardzo ważna. "To są ci ludzie, którzy na co dzień będą konstruować zespoły badawcze. Powinni być bardzo odważni, powinni być ambitni, ale powinni też mieć już jakieś doświadczenie w koordynowaniu projektów badawczych, związanych ze współpracą z biznesem" - opisywał.

Dodał, że poszukiwani są ludzie, którzy będą rozumieli przedsiębiorców, umieli definiować problemy, ale będą również potrafili właściwie zarządzać nauką. „Potencjał instytutów badawczych daje możliwość zrealizowania projektów, które zaspokoją najbardziej ambitne apetyty potencjalnych menedżerów nauki. Jeśli ktoś myśli o tym, żeby rozpocząć albo dynamicznie przyspieszyć swoją karierę w obszarze komercjalizacji badań, to zapraszam do udziału w rekrutacji na stanowiska menedżerskie w instytutach badawczych" - zachęcał potencjalnych kandydatów na szefów instytutów badawczych.

Emilewicz przypomniała, że MPiT wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dłuższego czasu pracują nad siecią badawczą „Łukasiewicz”, czyli połączeniem w jedną grupę instytutów, podlegającym wielu ministerstwom.

Podała, że 35 instytutów, które są pod nadzorem MPiT, dysponuje majątkiem szacowanym na ok. 2,3 mld zł i wypracowuje przychody na poziomie 1,3 mld zł. „To instytucje, które naprawdę rozumieją przedsiębiorców" - zaznaczyła.

Jak tłumaczył wiceminister Dardziński, instytuty mają wypełniać lukę, jaka pojawia się między przedsiębiorcami a nauką. "Nowoczesna gospodarka musi być gospodarką, która potrafi te dwie strony połączyć. W instytutach badawczych pracują ludzie, którzy mają wyobrażenie o tym, jak prowadzić badania, które następnie zamieniają się w komercyjne produkty, które można sprzedawać na rynku, albo które rozwiązują potrzeby ludzi" - opisywał.

Jednak – zdaniem Emilewicz - instytuty powinny w jeszcze większym stopniu niż obecnie wychodzić na rynek ze swoimi projektami i współpracować z biznesem. Temu właśnie - podkreśliła - ma służyć ich kadrowe wzmocnienie zainicjowane przez ministerstwo.

"Dlatego właśnie szukamy na ważne stanowiska menedżerskie tych, którzy po pierwsze rozumieją przemysł, rozumieją nowoczesne usługi, a po drugie będą brokerami innowacji, którzy potrafią wyjść z tym, nad czym pracują świetne zespoły badawcze w samym instytucie, na rynek" - zaznaczyła.

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej MPiT. 

PAP - Nauka w Polsce, Magdalena Jarco

maja/ je/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023