Nauka dla Społeczeństwa

21.02.2024
PL EN
15.02.2019 aktualizacja 15.02.2019

Słaby słuch na starość to gorszy intelekt

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Z wiekiem często dochodzi do uszkodzeń słuchu, co zwiększa ryzyko osłabienia zdolności poznawczych. Przed skutkami umiarkowanych ubytków słuchowych chroni jednak wykształcenie.

Prawie trzy czwarte osób po 70. roku życia cierpi z powodu osłabienia słuchu – podają naukowcy z University of California w San Diego. Jak zwracają uwagę badacze, nie było jednak wiadomo, w jakim stopniu takie uszkodzenie wiąże się z towarzyszącym starości osłabieniem funkcji intelektualnych.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, autorzy pracy opublikowanej na łamach magazynu „Journal of Gerontology: Series A Medical Sciences” obserwowali prawie 1200 osób w wieku średnio 73,5 lat. Czas obserwacji sięgał przy tym aż 24 lat, a uczestnicy nie korzystali z aparatów słuchowych.

Niestety, prawie połowa osób miała niewielki ubytek słuchu, a niecałe 17 proc. - umiarkowany lub poważny. Silniejszemu uszkodzeniu towarzyszyły gorsze wyniki już na wstępnych testach sprawdzających możliwości intelektualne. W kolejnych latach tymczasem, nawet łagodne ubytki wiązały się z szybszym spadkiem mentalnej sprawności.

Badacze zauważyli jednak pewien czynnik ochronny. Okazało się, że w przypadku łagodnego uszkodzenia słuchu, przed utratą zdolności poznawczych chroniła edukacja.

„Przypuszczamy, że wyższe wykształcenie może stwarzać rezerwę poznawczą, która zapobiega pojawieniu się efektów łagodnego ubytku słuchu, ale nie wystarczy do zniwelowania skutków poważniejszych uszkodzeń” - wyjaśnia współautorka badania prof. Linda K. McEvoy.

Na zdolności poznawcze nie miało tymczasem wpływu życie towarzyskie uczestników. „To dosyć zaskakujący rezultat” - stwierdza Ali Alattar, główny autor publikacji. „Inni sugerowali, że deficyty poznawcze związane z uszkodzeniem słuchu mogą wynikać z izolacji społecznej, ale uczestnicy naszego badania, którzy mieli uszkodzony słuch, byli równie aktywni społecznie, jak ci ze zdrowym słuchem” - opowiada badacz.

Naukowcy podkreślają, że niezwykle ważne jest by lekarze mieli świadomość tego, iż starsi pacjenci z problemami słuchowymi mogą być bardziej zagrożeni spadkiem zdolności poznawczych. Przypominają też o potrzebie zapobiegania utracie słuchu w każdym wieku, ponieważ zwykle jest ona nieodwracalna.

Więcej informacji:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-02/uoc--wac021219.php (PAP)

mat/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024