Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
22.03.2019 aktualizacja 22.03.2019

List naukowców z PAN o minimalnych wynagrodzeniach: trzeba analizy kosztów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Resort nauki zapowiedział, że minimalne wynagrodzenia naukowców z instytutów PAN będą uregulowane analogicznie jak naukowców z uczelni. Naukowcy z Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w liście do ministra nauki alarmują jednak, że środki na podwyżki muszą być rozdzielone inaczej niż do tej pory.

W grudniu 2018 r. instytuty PAN otrzymały zwiększenia dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w wysokości ok. 49,5 mln zł. Środki te miały być wykorzystane przede wszystkim na podwyższenie wynagrodzeń pracowników naukowych instytutów PAN do poziomu minimalnych wynagrodzeń na uczelniach.

Biuro prasowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) poinformowało PAP, że podział dodatkowych środków został dokonany w sposób równomierny pomiędzy instytuty posiadające kategorie A+, A i B – każda z grup podmiotów otrzymała zwiększenie dotacji bazowej o ok. 7,2 proc. MNiSW zaplanowało również przeznaczyć analogiczną kwotę w podziale subwencji dla instytutów PAN w bieżącym roku.

To, że pracownicy instytutów PAN będą mieli zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, nie było jednak zapisane w ustawie. W odpowiedzi przesłanej PAP resort nauki zapowiedział, że zapisy w tym zakresie mają być włączone do projektu o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw. Projekt został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Naukowcy z Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w liście otwartym ostrzegają jednak przed powtórnym dzieleniem kwoty na podwyżki tak jak dotąd. "Ustawowe podniesienie stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych i przeznaczenie na ten cel kwoty takiej jak w grudniu 2018 r., a nawet dwukrotnie wyższej, ale podzielonej tak, jak poprzednio lub też zgodnie z istniejącym algorytmem, może doprowadzić wiele instytutów do bankructwa już po kilku miesiącach" - alarmują.

Pod listem podpisało się 13 przedstawicieli IOI PAN, m.in. prof. Janusz Boratyński IIiTD PAN prof. Michał Kokowski z IHN PAN czy prof. Jacek Koronacki z IPI PAN.

Autorzy listu zwracają uwagę, że kwota 49,5 mln zł nie wystarczy do zagwarantowania stawek minimalnych, bo przy obliczaniu tej kwoty nie uwzględniono kosztów, jakie ponieść musi pracodawca przy zwiększeniu wynagrodzeń.

W liście zwrócono też uwagę, że kwota została rozdzielona "nie według rzeczywistych potrzeb, ale w taki sposób, że najbardziej niedofinansowane instytuty otrzymały najmniej pieniędzy. (...) Niestety równomierny podział środków na zaspokojenie bardzo nierównomiernie rozłożonych potrzeb nie mógł być skuteczny".

Sygnatariusze listu domagają się "wykonania przez MNiSW rzetelnej analizy rzeczywistych kosztów ujednolicenia stawek minimalnych i zapewnienia odpowiednich środków na ten cel dla każdego instytutu PAN w perspektywie kilkuletniej".

Zespół prasowy resortu nauki poproszony przez PAP o komentarz w sprawie listu odpowiedział: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do Prezesa Polskiej Akademii Nauk z prośbą o przekazanie jednostkowych danych dotyczących kosztów ewentualnych podwyżek w odniesieniu do poszczególnych instytutów PAN".

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024