Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
19.10.2022 aktualizacja 19.10.2022

Dotacje na badania nad rakiem trzustki dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Polskie Towarzystwo Onkologiczne otrzymało dotacje na badania tzw. Grant Servier – CARE, które mają się przyczynić do poprawy opieki nad pacjentami z rakiem trzustki. To jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów, na który niewiele jest wciąż opcji terapeutycznych.

Jak poinformowano we wtorek podczas spotkania w siedzibie Agencji Badań Medycznych grant będzie przyznawany w drodze konkursu osobom, które przedstawią swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania nakierowane na rozwój w opiece nad pacjentem z rakiem trzustki.

Polskiego Towarzystwo Onkologiczne przydzieli łączną kwotę 450 000 zł w trzech transzach, przez trzy kolejne lata. W ramach konkursu Towarzystwo w ciągu trzech lat wyłoni od 3 do 9 projektów w obszarze raka trzustki o możliwie różnym charakterze: technologicznym, badawczym, edukacyjnym itp.

„Dzięki współpracy sektora publicznego z biznesem w ramach działania Warsaw Health Innovation Hub możemy kreować dziś akcelerator rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Programy, takie jak grant onkologiczny Servier to przykład wartościowej kooperacji dającej szansę na wdrożenie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych, naukowych i edukacyjnych, które mam nadzieję, wkrótce zapewnią wyższą jakość leczenia pacjentów z rakiem trzustki” – podkreślił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych i przewodniczący Rady Warsaw Health Innovation Hub.

Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów złośliwych o wzrastającej częstości występowania. Co roku rejestruje się od 8 do 10 nowych przypadków tej choroby na 100 000 mieszkańców w krajach uprzemysłowionych. W Polsce każdego roku rak trzustki wykrywany jest u ok. 4 tys. osób. Zachorowań na ten nowotwór jest prawie tyle samo co zgonów, gdyż trudno go wcześnie wykryć. Wciąż bardzo ograniczone są możliwości prewencji i wczesnej diagnostyki. Niewiele jest też opcji terapeutycznych w tym nowotworze, w przeciwieństwie na przykład do raka piersi.

„Ponieważ rak trzustki nie należy do tzw. wielkiej piątki najbardziej rozpowszechnionych nowotworów, to w projektach naukowych i grantach edukacyjnych jest często pomijany jako występujący stosunkowo rzadko. Tymczasem rosnące statystki zachorowań w tym schorzeniu już za kilka lat pokażą, że liczba zgonów z powodu raka trzustki będzie podobna do liczby zgonów spowodowanej rakiem piersi” - powiedział podczas uroczystego przekazania grantu prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Specjalista wyjaśnił, że jest to skutek bardzo złośliwej biologii raka trzustki i niespecyficznych objawów tego nowotworu, które sprawiają, że chorzy najczęściej trafiają do lekarza, gdy rak już zaatakował inne narządy.

„Wsparcie postępu w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu powinno być celem dla nas wszystkich. Potrzebne są nam zarówno testy przesiewowe, jak i terapie, czy narzędzia wsparcia leczenia, które pozwolą pacjentom żyć w lepszej jakości nawet o kilka miesięcy dłużej. Dla chorych i ich rodzin ma to wielkie znaczenie. Ogromnie się cieszę, że dzięki środkom przekazanym przez Servier Polska pojawia się nowa nadzieja na realizację projektów, które mają szansę przynieść korzyści dla tych pacjentów” - zaznaczył współtwórca i organizator konkursu prezes z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Piotr Rutkowski.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które są gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

Dyrektor generalna firmy Servier Polska Joanna Drewla powiedziała, że wymogiem każdego złożonego projektu jest jego innowacyjność i potencjał wdrożeniowy. „Wspieramy ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia cele badawcze, bo bardzo dosłownie rozumiemy naszą odpowiedzialność za pacjentów – szczególnie w tej trudnej populacji chorych” - dodała.

Wnioski o grant edukacyjno – naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego należy przesłać w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do 18 listopada 2022 r. (szczegóły dotyczące projektu na stronie: https://pto.med.pl/). (PAP)

zbw/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024