Nauka dla Społeczeństwa

23.02.2024
PL EN
10.01.2023 aktualizacja 10.01.2023

Podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko

Adobe Stock Adobe Stock

Jakie skutki dla środowiska ma planowane przedsięwzięcie? I w jaki sposób zmiany klimatu wpłyną na projektowaną inwestycję? Autorzy raportów oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) mają teraz do dyspozycji podręcznik online – poinformował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Podręcznik "Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko" przygotowano z myślą o autorkach i autorach raportów OOŚ, inwestorach i projektantach oraz przedstawicielach organów ochrony środowiska.

Zdaniem zespołu autorów przy podejmowaniu decyzji należy rozważyć, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. To warunek przezwyciężenia kryzysu klimatycznego. Dlatego w system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) trzeba włączać kwestie klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu - piszą.

Badania naukowe dostarczają nowych podstaw ocen środowiskowych, zmienia się polityka klimatyczna i jej cele. Dlatego wciąż należy weryfikować metody oceniania, jak dane przedsięwięcie oddziałuje na środowisko.

Jak informują autorzy, podręcznik opisuje oddziaływania pomiędzy klimatem i przedsięwzięciem, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku.

Eksperci podkreślają złożoność relacji pomiędzy zmianami klimatu i przedsięwzięciem, a także niepewność wynikającą z niedostatków wiedzy o przyszłych warunkach klimatycznych, przyszłego stanu środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Podręcznik prezentuje metody i narzędzia, które mogą być stosowane w procedurze i przygotowaniu raportów OOŚ.

Relacje pomiędzy przedsięwzięciem i klimatem oraz słownik najważniejszych pojęć czytelnik znajdzie w części I. Część II podręcznika zawiera informacje na temat poprawnego przeprowadzenia charakterystyki klimatu w OOŚ. Część III poświęcona jest oddziaływaniu przedsięwzięcia na klimat, a część IV oddziaływaniu klimatu na przedsięwzięcie.

Zespół autorski tworzą: Małgorzata Hajto, Zdzisław Cichocki, Agnieszka Kuśmierz i Jan Borzyszkowski. Za konsultację merytoryczną odpowiadał prof. dr hab. Maciej Sadowski, klimatolog, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – PIB.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024