Nauka dla Społeczeństwa

27.02.2024
PL EN
01.12.2023 aktualizacja 01.12.2023

KE: program Erasmus+ umożliwił mobilność ponad 1,2 mln osób uczących się i nauczycieli w 2022 r.

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

W ramach Erasmus+, w 2022 r. wsparto około 26 tys. projektów; z działań w zakresie mobilności edukacyjnej skorzystało ponad 1,2 mln osób - wynika z przedstawionego w czwartek przez Komisję Europejską sprawozdania rocznego z programu Erasmus+ za 2022 r. W 2024 r. budżet programu wyniesie 4,3 mld euro.

W czwartek, podczas 6. Europejskiego Szczytu Edukacyjnego, Komisja Europejska (KE) przedstawiła sprawozdanie roczne z programu Erasmus+ za 2022 r. - poinformowała Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce w przesłanym PAP komunikacie.

"Ze sprawozdania wynika, że w 2022 r. osiągnięto cele programu oraz, że skorzystało z niego wiele osób, a przeznaczone na niego środki finansowe wykorzystano w sposób efektywny" - podkreślono.

Jak wskazano, w ramach Erasmus+, czyli unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w 2022 r. wsparto około 26 tys. projektów, z których skorzystało ponad 73 tys. organizacji. Natomiast z działań w zakresie mobilności edukacyjnej skorzystało ponad 1,2 mln studentów, osób uczących się, wykładowców, nauczycieli, instruktorów, osób młodych i osób pracujących z młodzieżą. Jak poinformowano, łączny budżet programu wyniósł w 2022 r. ponad 4 mld euro, czyli o 38 proc. więcej niż w roku poprzednim.

"Sprawozdanie pokazuje, że program ten nadal się rozwija. Program Erasmus+, którego budżet na lata 2021–27 wynosi około 26,2 mld euro (prawie dwukrotnie więcej, niż na lata 2014–20), kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, zieloną i cyfrową transformację oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu demokratycznym" - zaznaczono.

Podkreślono, że kluczowym elementem programu jest mobilność osób uczących się, kadry i młodzieży. "Program ten pozytywnie wpływa na rozwój edukacyjny, społeczny, osobisty i zawodowy uczestników oraz wzmacnia ich poczucie tożsamości europejskiej. Warto zaznaczyć, że wskaźniki mobilności wróciły do poziomów sprzed pandemii" - dodano.

Zaznaczono, że Erasmus+ "stał się jeszcze bardziej dostępny dla małych organizacji i jeszcze lepiej sprzyja włączeniu społecznemu osób o mniejszych szansach". "Dzięki temu, że skupiono się na włączeniu i różnorodności, w 2022 r. w ramach programu Erasmus+ 134 tys. osób o mniejszych szansach mogło skorzystać z działania w zakresie mobilności. Dotyczy to osób niepełnosprawnych i migrantów, a także obywateli UE, którzy mieszkają na obszarach oddalonych lub doświadczają trudności społeczno-gospodarczych" - napisano.

Autorzy sprawozdania wskazali też, że "w 2022 r. 1,3 tys. projektów opartych na współpracy, na które przeznaczono 592 mln euro, wsparło cele środowiskowe i walkę ze zmianą klimatu, co dowodzi stałego zaangażowania programu w zieloną transformację".

Podkreślono również, że Erasmus+ odgrywa też "kluczową rolę we wzmacnianiu tożsamości i wartości europejskich oraz przyczynia się do budowania bardziej demokratycznej Unii". "Około 340 mln euro z budżetu na 2022 r. przeznaczono na sfinansowanie 1,2 tys. projektów opartych na współpracy na rzecz uczestnictwa demokratycznego" - dodano.

We wtorek KE ogłosiła na swojej stronie zaproszenie do składania wniosków o udział w Erasmus+ na 2024 r. Zapowiedziała, że przyszłoroczny budżet wyniesie 4,3 mld euro, a program będzie "bardziej zachęcał do podróżowania w sposób zrównoważony".

"Uczestnicy z obszarów oddalonych, wysp lub miejsc, gdzie sieć kolejowa jest niewystarczająco rozwinięta, otrzymają odpowiednią rekompensatę za korzystanie ze zrównoważonych rodzajów transportu" - podkreślono. Wskazano, że "oferowane będzie również wsparcie podróży w ramach wewnątrzeuropejskiej mobilności w szkolnictwie wyższym", co "zapewni bardziej jednolite zasady finansowania we wszystkich sektorach". (PAP)

Autorka: Paulina Kurek

pak/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024