Wiesław Rozłucki doktorem honoris causa SGH

20.02.2019. Na zdjęciu Wiesław Rozłucki. PAP/Marcin Obara
20.02.2019. Na zdjęciu Wiesław Rozłucki. PAP/Marcin Obara

Jeden z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes dr Wiesław Rozłucki otrzymał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uroczystość nadania doktoratu odbyła się 15 marca.

Jak powiedziała w laudacji prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, nadanie tytułu dr. Rozłuckiemu związane jest przede wszystkim z jego zasługami dla powstania i rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym - rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. "Giełda papierów wartościowych postrzegana jest bowiem w odbiorze społecznym jako symbol wolnej gospodarki" - powiedziała prof. Zaleska, cytowana w internetowej Gazecie SGH.

Recenzent prof. dr hab. Leszek Dziawgo z Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uznał, że dr Rozłucki odegrał "niepodważalną i pozytywną rolę w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, a przez to w rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki". "Jest jednym z najważniejszych współtwórców gospodarki rynkowej w Polsce. (...) miał bardzo poważny udział w budowie rynku kapitałowego w Polsce. Uczestniczył w zespole przy Ministerstwie Finansów, który opracowywał koncepcję budowy i funkcjonowania rynku kapitałowego w naszym kraju. Były to działania nowatorskie, obarczone przy tym ogromnym ryzykiem" - napisał prof. Dziawgo.

Dr Wiesław Rozłucki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS; obecnie SGH) oraz doktorem geografii ekonomicznej (PAN).

"(...) w okresie transformacji gospodarczej – na przełomie lat 80. i 90. XX wieku – zajmował się przekształceniami własnościowymi i tworzeniem (reaktywowaniem) rynku kapitałowego w Polsce. Był jednym z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), której został pierwszym prezesem i sprawował tę funkcję przez ponad 15 lat" – napisano w uzasadnieniu wniosku o nadanie honorowego doktoratu SGH.

W tym czasie, jak zaznaczono, nastąpił dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy giełdy. "Liczba spółek, których akcje notowano na GPW, wzrosła z początkowych pięciu ponad 50-krotnie. Do obrotu giełdowego zostały wprowadzone kolejne rodzaje instrumentów finansowych: obligacje, jednostki indeksowe, warranty opcyjne i subskrypcyjne (prawa pierwszeństwa), prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne – kontrakty terminowe bazujące na indeksach rynku akcji, walutach i akcjach poszczególnych spółek, a także opcje indeksowe i akcyjne. lnwestorzy indywidualni i instytucjonalni uzyskali dzięki temu dostęp do szerokiego spectrum możliwości, a przedsiębiorcy do możliwości pozyskiwania kapitału oraz dostępu do obiektywnej wyceny rynkowej" - czytamy w uchwale SGH.

Autorzy uchwały podkreślili, że pierwsze 15 lat funkcjonowania GPW to niezwykle ważny krok w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, wzorowanego na najlepszych, nowoczesnych standardach giełd europejskich i światowych. "Zastosowanie wymagających standardów wejścia spółek do publicznego obrotu zaowocowało nie tylko zapewnieniem bezpieczeństwa inwestorom giełdowym, ale i dalszym rozwojem GPW w kolejnych dekadach" - napisano.

Dr Rozłucki prowadził gościnne wykłady na SGH, m.in. w trakcie zajęć poświęconych rynkom kapitałowym oraz finansowaniu przedsiębiorstw - na studiach dziennych, podyplomowych, a także w ramach programu Warsaw MBA, prowadzonego wspólnie przez SGH i University of Minnesota. "Te wystąpienia cieszyły się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem studentów" - czytamy w uchwale.

Wiesław J. Rozłucki (ur. w 1947 r. w Gliwicach) był prezesem zarządu GPW w latach 1991–2006.

Po studiach w SGPiS był stypendystą British Council w London School of Economics (1979–1980). W latach 1989–1990 był doradcą ministra finansów, a następnie dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 do 1994 wchodził w skład Komisji Papierów Wartościowych, a w latach 90. zasiadał w Radzie ds. Rozwoju Gospodarczego przy prezydencie RP.

Pełnił różne funkcje w europejskich i międzynarodowych organizacjach branży giełdowej, był powoływany w skład rad nadzorczych (m.in. Telekomunikacji Polskiej, MCI Management, TVN, Banku BPH).

W 1995 r. został uhonorowany francuskim Narodowym Orderem Zasługi, w 2000 r. - odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 r. – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP.

Nauka w Polsce

bar/ agt/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Młodzi polscy fizycy z medalem na międzynarodowym turnieju

  • Fot. Adobe Stock

    Dwóch polskich matematyków z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera