Nauka dla Społeczeństwa

20.03.2023
PL EN
15.02.2019 aktualizacja 15.02.2019

Przychylna opinia Ministerstwa Finansów ws. wynagrodzeń wykładowców uczelni

Fotolia Fotolia

Nauczyciele akademiccy zarobią więcej - przepisy zawarte w Konstytucji dla Nauki są wystarczające do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego - wynika z pisma, jakie resort nauki otrzymał z Ministerstwa Finansów.

O piśmie z MF Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) poinformowało w piątek w komunikacie przesłanym PAP.

"Nauczyciele akademiccy zarobią więcej – Ministerstwo Finansów potwierdza interpretację podatkową MNiSW" - poinformowało MNiSW.

Chodzi o interpretację przepisów zawartych w tzw. Konstytucji dla Nauki, czyli ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1 października 2018 r. Jeden z jej przepisów przewiduje, że "Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze". A z tego może wynikać, że nauczyciele akademiccy mogą stosować korzystne dla nich odliczenia: 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Do takiej interpretacji przychylało się MNiSW.

Na uczelniach i w urzędach skarbowych pojawiły się jednak wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które mogą być uznane za działalność twórczą - czytamy w informacji resortu nauki. Interpretacja taka mogła sprawić, że do kieszeni naukowców trafiać będzie mniej pieniędzy.

MNiSW poinformowało, że kilkukrotnie występowało do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie jednolitej wykładni dotyczącej tej kwestii.

"MF potwierdza naszą interpretację" - ogłosili w piątek przedstawiciele resortu nauki.

MNiSW zwróciło uwagę, że każdy rodzaj aktywności zawodowej nauczycieli akademickich jest związany z tworzeniem utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pracownik akademicki – przygotowując materiały do zajęć dydaktycznych, sylabusy, wykłady, artykuły naukowe lub monografie – wykonuje działalność twórczą o indywidualnym charakterze.

"Resort finansów prowadzi prace nad interpretacją ogólną w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia uzyskanego z tytułu rozporządzania prawami autorskimi. MNiSW w ramach konsultacji wysłało do resortu finansów stanowisko wyjaśniające potrzebę jednoznacznego rozstrzygnięcia, że całość wynagrodzenia nauczyciela akademickiego niezależnie od podstawy prawnej jego zatrudnienia oraz rodzaju uczelni, w której pracuje, może być objęta podwyższonymi kosztami przychodów. Ministerstwo Finansów potwierdziło tę wykładnię w oficjalnym piśmie" - napisano w komunikacie resortu nauki. (PAP)

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023