Nauka dla Społeczeństwa

20.03.2023
PL EN
26.09.2019 aktualizacja 26.09.2019

Stu Polaków zabrało głos w europejskiej debacie o komunikacji naukowej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sto osób w Polsce rozmawiało z naukowcami o tym, skąd czerpią wiarygodne dla siebie informacje na temat: genetycznie modyfikowanej żywności, zmian klimatycznych, szczepionek i medycyny alternatywnej. Wnioski z badań zbiorą koordynatorzy projektu CONCISE w pięciu europejskich krajach.

Konsultacje społeczne finansowane z programu ramowego Horyzont 2020 odbyły się 21 września równolegle na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Lizbonie (Portugalia), Walencji (Hiszpania), Vincenzie (Włochy) i Trnavie (Słowacja). Naukowcy zebrali od 500 osób opinie w kwestiach, w których mieszają się ze sobą dane naukowe i mity. Polscy uczestnicy konsultacji zebrali się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie organizowała dr hab. Izabela Warwas, koordynator projektu Concise.

Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna? Czy klimat rzeczywiście się ociepla i jaki wpływ na to ma działalność człowieka? Czy szczepić siebie oraz dzieci, a jeśli nie, to dlaczego? Czy medycyna alternatywna pomoże nam w stanach chorobowych, szczególnie, gdy tradycyjne leczenie nie działa lub jest niedostępne? Odpowiedzi na te pytania wymagają wiedzy naukowej. Europejczycy czerpią informacje wieloma kanałami: z mediów tradycyjnych i elektronicznych, od tzw. liderów opinii - naukowców, polityków, przedstawicieli organizacji społecznych i biznesowych.

Jak podkreśliła prof. UŁ Izabela Warwas z Katedry Pracy i Polityki Społecznej, percepcja i postrzeganie zjawisk może się różnić w zależności od tego, skąd czerpie się wiedzę i z jakich kanałów komunikacyjnych korzysta. Mogą to być media i sieci społecznościowe, doświadczenie życiowe, krewni, religia, ideologia polityczna, system edukacyjny. Projekt CONCISE ma na celu szczegółową analizę funkcjonowania tych kanałów komunikacji i zbadanie, jak dostęp do informacji kształtuje przekonania, opinie i percepcje.

Nad przebiegiem tej dyskusji czuwali przeszkoleni moderatorzy. Wszyscy uczestnicy konsultacji, zróżnicowani pod względem m.in. wieku, płci i wykształcenia, mogli przedstawić swoje - choćby najbardziej kontrowersyjne - opinie. Mogli też podzielić się wątpliwościami, wskazać brak wiarygodnych źródeł i określić, jakiej wiedzy potrzebują, aby zwiększyć swoje kompetencje. Rozmowy toczyły się w czterech czterdziestopięciominutowych sesjach i były rejestrowane, z gwarancją poufności dla autorów wypowiedzi. Nagrania audio zostaną poddane transkrypcji i przeanalizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania lingwistycznego. Naukowcy zestawią je z innymi wynikami badań.

Projekt CONCISE "Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej" zakończy się w 2021 r.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023