Nauka dla Społeczeństwa

14.04.2024
PL EN
17.07.2021 aktualizacja 17.07.2021

ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2020 dla sześciu uczelni

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Uniwersytet Rzeszowski , Politechnika Lubelska, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Częstochowska zdobyły ELSEVIER Research Impact Leaders Awards, czyli nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Nagrody wręczono w sześciu kategoriach podczas gali w ramach V Konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą". O wynikach konkursu poinformowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Zwycięską uczelnią w kategorii Agricultural Sciences w roku 2020 został Uniwersytet Rzeszowski. W tej kategorii nominowane były również: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zwycięzca poprawił swój publikacyjny stan posiadania o ponad 45 proc.. Dodatkowo liczba afiliowanych autorów zwiększyła się o ponad 20 proc.. Prace afiliowane do tej instytucji były cytowane z tą samą częstotliwością co inne podobne na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczelnia ta posiada prawie 10 proc. prac wśród najczęściej cytowanych, a 20 proc. zostało opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach. Szczególne uznanie dla jednej z prac traktującej o spektroskopii miodu i pyłku, która była cytowana ponad 5 razy lepiej niż podobne - informuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Uczelnią, która otrzymała Research Impact Leader Awards 2020 w kategorii Engineering and Technologies jest Politechnika Lubelska. Inne nominowane w tej kategorii to Politechnika Gdańska i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W zakresie publikacji zwycięska uczelnia zwiększyła swój dorobek o ponad 50 proc., choć nie był to wynik najwyższy. Prace autorów z tej uczelni były cytowane powyżej średniej światowej, 10 proc. z nich znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych. Współpraca międzynarodowa występowała przy prawie 40 proc. dokumentów afiliowanych do tej uczelni. Publikacja traktująca o biodegradowalnych polimerach w obszarze opakowań była cytowana ponad 11 razy lepiej aniżeli podobne.

Nagroda za rok 2020 w kategorii Humanities trafiła do Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. W tej kategorii nominowane były także uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zwycięska uczelnia zwiększyła dorobek publikacyjny o 30 proc., liczbę autorów o ponad 10 proc., a jej publikacje były cytowane lepiej niż podobne w tym obszarze. Co więcej autorzy przywiązują tutaj ogromną kwestię do tego, gdzie publikują, czego efektem jest ponad 20 proc. udział publikacji w najbardziej wpływowych czasopismach. Uwagę przykuwa również wskaźnik współpracy międzynarodowej, który dla tej instytucji oscylował w okolicy 40 proc.. Prace poruszające tematy jak aktywność fizyczna młodzieży były ponad 4-krotnie lepiej cytowane aniżeli pozostałe podobne dokumenty.

Zwycięską uczelnią w kategorii Medical Sciences w roku 2020 został Uniwersytet Jagielloński. Nominowane były również: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W kategorii Medical Sciences prawie 20 proc. prac zwycięzcy zostało opublikowanych w najbardziej wpływowych czasopismach z pierwszego decyla. Ponad 13 proc. znalazło się wśród tych z największą liczbą cytowań. Dokumenty autorów afiliujących do tej uczelni zostały zacytowane ponad 75 tysięcy razy, a cytowane były 2 krotnie częściej aniżeli podobne prace. Dokumenty z zakresu kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej były nie tylko cytowane 13 razy lepiej od podobnych sobie, ale również wzmiankowane w mediach społecznościowych (twitter).

Uczelnią, która otrzymała Research Impact Leader Awards 2020 w kategorii Natural Sciences jest Uniwersytet w Białymstoku. Inne uczelnie nominowane także w tej kategorii to: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Zielonogórski.

W kategorii Natural Sciences wzrost liczby publikacji o 30 proc., wzrost liczby autorów o 28 proc. - to pierwsze kwestie mówiące o wzmacnianiu pozycji Uniwersytetu w Białymstoku na mapie polskich uczelni. Dodatkowo publikacje były cytowane lepiej aniżeli podobne. Autorzy przywiązują tutaj uwagę do źródeł – ponad 1/5 prac została opublikowana w najbardziej wpływowych czasopismach. Wskaźnik współpracy międzynarodowej to ponad 45 proc.. Patrząc na przekrój prac najwyżej cytowanych dominują dokumenty z astronomii. Przyglądając się jednak wnikliwiej można dostrzec dokumenty z chemii lub biologii, niektóre cytowane 5 razy częściej, aniżeli podobne - podaje Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Statuetka za rok 2020 w obszarze Social Sciences ozdobi gablotę Politechniki Częstochowskiej. Nominowane w tej kategorii były również: Politechnika Gdańska oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W kategorii Social Sciences zwycięska uczelnia podwoiła liczbę afiliowanych publikacji, zwiększyła też liczbę autorów. Jej publikacje były cytowane częściej, aniżeli podobne w tym obszarze. Autorzy z tej instytucji efektywnie współpracują z kolegami z zagranicy czego dowodem jest prawie 40 proc. prac powstałych przy udziale tych współautorów. Przemysł 4.0 to temat, w którym powstało kilka prac, które dotychczas zgromadziły znaczącą liczbę cytowań. Dodatkowo były one cytowane częściej od podobnych.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024