Nauka dla Społeczeństwa

05.12.2023
PL EN
08.06.2022 aktualizacja 08.06.2022

Nowa kombinacja leków wydłuża przeżycie niektórych chorych na raka płuc

Fot. Adobestock Fot. Adobestock

Połączenie ramucyrumabu z pembrolizumabem zmniejszyło o 31 proc. ryzyko zgonu w porównaniu ze standardową terapią u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których doszło do progresji po wcześniejszej immunoterapii – poinformowano podczas zjazdu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w Chicago.

Badanie przeprowadzone w ramach protokołu Lung Cancer Master Protocol (Lung-MAP) wykazało, że pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, u których doszło do progresji nowotworu po wcześniejszej immunoterapii, żyli znacznie dłużej, gdy byli leczeni kombinacją ramucyrumabu z pembrolizumabem niż w przypadku standardowych terapii.

Mediana czasów przeżycia całkowitego (OS) wyniosła odpowiednio 14,5 i 11,6 miesiąca.

Pembrolizumab należy do klasy leków immunoterapeutycznych znanych jako inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego (ICI), a ramucyrumab jest inhibitorem receptora 2 czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR-2), czyli należy do klasy leków blokujących enzym potrzebny do tworzenia naczyń krwionośnych.

Do randomizowanego badania fazy 2. włączono 136 kwalifikujących się pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV lub nawrotowym. Pacjenci ci byli wcześniej leczeni ICI. We wszystkich przypadkach guzy pacjentów ostatecznie stały się oporne na te leki i rozrosły się lub rozprzestrzeniły przed włączeniem pacjenta do badania.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach Lung-MAP, pierwszego badania precyzyjnego leczenia raka płuc wspieranego przez National Cancer Institute (NCI), część National Institutes of Health (NIH). Głównym badaczem była dr Karen Reckamp, dyrektor Oddziału Onkologii Medycznej i zastępca dyrektora badań klinicznych w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

„To pierwsze badanie, które wykazało poprawę przeżywalności dzięki hamowaniu ICI i VEGFR u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc, u których doszło do progresji guza po wcześniejszym ICI” – powiedziała dr Reckamp.

Wyniki zaprezentowano na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 2022 w Chicago i jednocześnie opublikowano w „Journal of Clinical Oncology”.

Autorzy zauważają, że stosunkowo niewielka wielkość próbki oznacza, że wyniki nie mogą być postrzegane jako ostateczne, a połączenie leków powinno być zbadane w większym badaniu.

„Uzasadniona jest próba 3 fazy kombinacji w celu lepszej oceny wpływu zastosowanej kombinacji” – powiedziała Reckamp. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023