Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2023
PL EN
05.08.2022 aktualizacja 05.08.2022

Uchodźcy w akademikach, ale miejsc dla studentów nie braknie

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Kilkuset uchodźców z Ukrainy mieszka w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnie przewidują, że ze względu na większą skalę zainteresowania podjęciem studiów w Polsce wśród obywateli tego kraju, większe będzie też zainteresowanie ofertą akademików. Ale miejsc dla studentów powinno wystarczyć.

Studenci z Ukrainy stanowią od wielu lat najliczniejszą grupę studentów zagranicznych w Polsce. Jak wynika z raportów "Studenci zagraniczni w Polsce" przygotowywanych przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", w 2012 r. na polskich uczelniach kształciło się ich 6,3 tys., w roku akademickim 2013/14 - już ponad 15 tys., a w roku akademickim 2019/20 naukę w Polsce pobierało ponad 39 tys. Ukraińców.

W ostatnich miesiącach, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, w Polsce pojawili się uchodźcy z Ukrainy - głównie kobiety z dziećmi. Przyjęto ich nie tylko w domach prywatnych, ale też m.in. w domach studenckich.

"Obecnie w domach studenckich UJ przebywa 714 obywateli Ukrainy (w tym 376 uchodźców skierowanych przez właściwe organy państwowe) oraz 30 studentów w Domach Studenckich Collegium Medicum UJ. Ukraińcy niezakwalifikowani jako uchodźcy to studenci i doktoranci UJ, którzy pozostali w akademikach na wakacje. Niektórzy z nich mogą mieć także status uchodźcy" - przekazało PAP biuro prasowe UJ w Krakowie.

Podkreślono, że obecność tych osób nie powoduje pomniejszenia liczby miejsc dostępnych dla studentów – uchodźcy kierowani przez właściwe organy korzystają wyłącznie z wolnych miejsc.

Wstępnie UJ oszacował, że większe zainteresowanie obywateli Ukrainy podjęciem studiów na UJ (lub przeniesieniem na UJ z uczelni ukraińskich) przełoży się na wzrost łącznej liczby studentek i studentów ukraińskich zamieszkujących w akademikach UJ.

UJ zapytany, czy Ukraińcy będą otrzymywali przydział do akademików na preferencyjnych warunkach przekazał, że obywatelstwo ukraińskie nie gwarantuje studentowi UJ ubiegającemu się o przyznanie miejsca w akademiku pierwszeństwa w przyznaniu miejsca. "Status uchodźcy jest uwzględniony i stanowi jeden z punktowanych kryteriów branych pod uwagę w procedury przydzielania miejsc" - wskazano.

Z kolei w dwóch akademikach Uniwersytetu Gdańskiego zakwaterowanie znalazło ok. 440 uchodźców. Są to głównie kobiety i dzieci. Stało się to na mocy umowy użyczenia z Urzędem Miasta Sopot. Natomiast w akademikach przeznaczonych dla studentów zakwaterowanych obecnie jest ok. 50 studentów z Ukrainy.

Uchodźcy goszczą też w jednym z nieużytkowanych już domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. W ten sposób uczelnia odpowiedziała na apel marszałka województwa. Akademik został odnowiony i przystosowany do potrzeb uchodźców, w tym dzieci. Mieszka w nim obecnie 178 osób (w tym 74 dzieci) - przekazała PAP Agata Kreska z zespołu prasowego uczelni.

Zdecydowanie mniej obywateli Ukrainy przebywa w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego - w sumie 100. Oprócz studentów są to też matki i dzieci.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gościł w swoich domach studenckich uchodźców bezpośrednio po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie. Zakwaterowanie otrzymywali w Gnieźnie, Słubicach i w Poznaniu.

W części domów studenckich w Polsce studenci mogą pozostać cały rok - nie muszą wykwaterowywać się po zakończeniu roku akademickiego. W niektórych z nich dużą grupę stanowią Ukraińcy. Na przykład obecnie we wszystkich domach studenta UW zakwaterowanych jest 855 osób, z czego 147 osób stanowią obywatele Ukrainy. Zdecydowaną większość mieszkańców domów studenta, którzy pochodzą z Ukrainy - poza studentami Uniwersytetu Warszawskiego - stanowią studenci lub pracownicy uczelni ukraińskich lub rodziny studentów UW.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023