Nauka dla Społeczeństwa

23.02.2024
PL EN
20.09.2022 aktualizacja 20.09.2022

Projekt rozporządzenia ws. gatunków obcych zagrażających UE i Polsce

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Projekt rozporządzenia ws. inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego w Unii Europejskiej oraz w Polsce opublikowano w poniedziałek na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Napisano, że zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia listę inwazyjnych gatunków obcych („IGO”) stwarzających zagrożenie dla UE oraz Polski i podlegających szybkiej eliminacji.

Regulacja - jak zaznaczono - wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne w Polsce, a także w państwach sąsiednich "przez ustalenie skutecznych, proporcjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych działań eliminujących IGO na etapie wczesnej inwazji lub poddające je działaniom zaradczym w przypadku inwazji na szeroką skalę". Wskazano, że IGO wypierają z lokalnych ekosystemów rodzime gatunki, wpływając negatywnie na stan środowiska oraz na branże gospodarki, których funkcjonowanie powiązane jest z równowagą ekologiczną. Podkreślono, że oczekiwanym efektem rekomendowanych rozwiązań jest zminimalizowanie negatywnego wpływu wybranych IGO na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.

Napisano, że na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii znalazło się 88 gatunków, a na liście IGO groźnych dla Polski jest 19 gatunków. Są to - jak wskazano - gatunki roślin i zwierząt, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. W rozporządzeniu określono również rodzaje działań zaradczych, które mogą być podejmowane w celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów zdegradowanych lub zniszczonych przez IGO, a także zawarto "warunki przeprowadzania działań zaradczych". Zaznaczono, że wymienione w projekcie rozporządzenia działania zaradcze będą służyły kontroli, eliminacji lub izolacji IGO. (PAP)

ewes/ drag/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024