Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2023
PL EN
03.10.2022 aktualizacja 03.10.2022

Niedzielski: jakość kształcenia priorytetem uczelni medycznych

03.10.2022. Minister zdrowia Adam Niedzielski. PAP/Tomasz Wiktor 03.10.2022. Minister zdrowia Adam Niedzielski. PAP/Tomasz Wiktor

Obecny rok jest rekordowy pod względem ilości studentów uczelni medycznych; priorytetem dla uczelni jest jakość kształcenia – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji roku akademickiego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

SUM jest największą w Polsce uczelnią kształcącą medyków. W minionym roku akademickim mury tego uniwersytetu opuściło m.in. 705 lekarzy (w tym 81 studiujących w języku angielskim), 132 lekarzy dentystów, 357 pielęgniarek, 209 położnych, 136 farmaceutów, 29 ratowników medycznych, 67 diagnostów laboratoryjnych, 84 dietetyków, 182 fizjoterapeutów oraz 52 elektroradiologów.

„Jeszcze nie tak dawno mogliśmy mówić o pewnej zapaści pokoleniowej, jeżeli chodzi o lekarzy, o specjalistów, o pielęgniarki. Ten gwałtowny proces - przede wszystkim starzenia się kadry - wynikał z tego, że przez pewien czas kształcenie zostało zaniedbane. Teraz staramy się odrabiać to, zwiększając limity przyjęć na studia. Ten rok (…) jest rokiem rekordowym, mamy największą liczbę studentów od końca wojny” – mówił minister Niedzielski.

„To daje nam ogromną nadzieję, że inwestowanie na niespotykaną skalę – inwestowanie w ludzi (…) i infrastrukturę - to są najlepiej wydawane środki, które zabezpieczają naszą przyszłość. Myślę, że wyzwaniem w dobie tego inwestowania jest przede wszystkim utrzymanie jakości” – dodał minister zdrowia.

„Dbałość o jakość powinna być priorytet w naszym najbliższym roku działalności” – podkreślił Niedzielski, przypominając, że trwają prace zarówno nad doskonaleniem standardów kształcenia jak i infrastruktury dydaktycznej.

„Budujemy infrastrukturę w postaci centrów symulacji medycznej, tak żeby kształcenie medyczne miało bardzo praktyczny wymiar - po to, żebyśmy byli przekonani, że student opuszczający mury na pewno jest przygotowany; być może nawet niepotrzebny jest mu staż przed specjalizacją, o którym też wiele dyskutujemy” – powiedział minister.

Niedzielski przyznał, że najbliższy rok – wobec wojny w Ukrainie i kryzysu ekonomicznego - będzie trudny. „Mam nadzieję, że ten rok (…) będzie rokiem, który w tych trudnościach będzie nas jednoczył; będzie prowadził nas do sukcesów, które z całą pewnością będą smakowały lepiej, bo są odnoszone w trudnym czasie” – podsumował szef resortu zdrowia.

W liście do uczestników poniedziałkowej uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że w obecnym roku jednym z pierwszoplanowych zagadnień jego resortu będzie wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych.

„Jeszcze w październiku o 150 mln zł zwiększymy subwencję z przeznaczeniem na państwa wynagrodzenia. To spowoduje, że w przyszłym roku kalendarzowym w budżecie znajdzie się o 600 mln zł więcej na pensje pracowników szkół wyższych. Dodatkowo od maja tę pulę powiększymy o 700 mln zł. Łącznie na podwyżki dla pracowników uczelni w bieżącym i przyszłym roku kalendarzowym przeznaczymy prawie 1,5 mld zł” – napisał Czarnek.

Rektor katowickiej uczelni prof. Tomasz Szczepański poinformował, że jednym ze strategicznych celów SUM jest poprawa bazy dydaktyczno-leczniczej, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie kształcenie m.in. większej liczby lekarzy. Istotnym krokiem w rozwoju uczelni ma być budowa Szpitala Centrum Chorób Cywilizacyjnych im. Prof. Franciszka Kokota, gdzie docelowo zostaną przeniesione kliniki działające dziś w kilku lokalizacjach – część z nich w XIX-wiecznej infrastrukturze.

Odpowiedzią na potrzeby pacjentów ma być także utworzenie Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Powstanie również nowy obiekt Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie znajdzie się oddział chorób zakaźnych dla dzieci. W Zabrzu ma natomiast powstać Śląskie Centrum Hematologii i Onkologii Dziecięcej. SUM zacieśni też współpracę z zabrzańskim Śląskim Centrum Chorób Serca, co poszerzy bazę kliniczną uczelni.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci obecnie blisko 10,3 tys. studentów i doktorantów na 18 kierunkach studiów (dwa nowe, wprowadzone w tym roku, to kierunki: koordynator medyczny oraz BHP). Posiada pięć wydziałów i jest podmiotem tworzącym dla pięciu szpitali klinicznych. Uczelnia zatrudnia ponad 2,6 tys. osób, w tym blisko 1,5 tys. nauczycieli akademickich. Do tej pory dyplom uczelni otrzymało ok. 55 tys. absolwentów. SUM na największą liczbę doktoratów wdrożeniowych wśród polskich uczelni medycznych.

Podczas poniedziałkowej inauguracji roku akademickiego tytuł doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał prof. dr. hab. n. med. Michał Toborek - biochemik i biolog molekularny, cieszący się uznaniem środowiska naukowego na całym świecie. Profesor jest absolwentem katowickiej uczelni, związanym obecnie z amerykańskim uniwersytetem w Miami.

Prof. Michał Toborek jest badaczem procesów dotyczących fizjologii i patologii układu naczyniowego mózgu, szczególnie w zakresie molekularnych i komórkowych interakcji w barierze krew-mózg. W latach 1979-1985 studiował na ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2011 r. objął stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Naukowych w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Miami USA, gdzie pracuje do dziś. Jest autorem lub współautorem ponad 230 publikacji, blisko 250 opublikowanych komunikatów zjazdowych oraz 120 wygłoszonych prezentacji na najlepszych światowych uniwersytetach, sympozjach, kongresach i zjazdach. Liczba cytowań jego prac sięga 10 tys.

"Jego aktywność, realizowane projekty, kreatywność powinny być wzorem do naśladowania dla studentów i młodych naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którego prof. Toborek jest przecież absolwentem" - mówił prof. Tomasz Szczepański, podkreślając, iż profesor dokonał szeregu nowatorskich odkryć i był autorem wielu pionierskich badań. "Konsekwentnie realizował swoje naukowe marzenia i plany, wciąż pogłębiając wiedzę" - dodał rektor SUM, podkreślając dumę z faktu, iż uczelnia wyróżnia honorowym doktoratem osobę tego formatu.

"Tytuł nadany przez macierzystą uczelnię, Alma Mater, liczy się podwójnie. Jestem zaszczycony tym tytułem" - mówił prof. Michał Toborek odbierając wyróżnienie, które uznał za największe w swojej zawodowej karierze. Profesor wygłosił w poniedziałek wykład inauguracyjny, otwierając tym samym nowy rok akademicki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.(PAP)

mab/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023