Uczelnie i instytucje

Memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki między Polską a Palestyną

06.12.2022. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (2P) oraz minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Palestyny Mahmoud Abu Mouis (2L) podczas podpisania memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki, 6 bm. w siedzibie MEiN w Warszawie. PAP/Piotr Nowak
06.12.2022. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (2P) oraz minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Palestyny Mahmoud Abu Mouis (2L) podczas podpisania memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki, 6 bm. w siedzibie MEiN w Warszawie. PAP/Piotr Nowak

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Palestyny Mahmoud Abu Mouis podpisali we wtorek w Warszawie memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki.

W memorandum strony zobowiązały się, że będą wspierać bezpośrednią współpracę między instytucjami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucjami działającymi na rzecz tego systemu, a także innymi podmiotami prowadzącymi działalność naukową, działającymi na terytorium obu stron. Współpraca będzie dotyczyła instytucji szkolnictwa wyższego i nauki nadzorowanych przez polskiego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

"Cieszę się, że tą umową możemy poszerzać wzajemne kontakty między Polska a Palestyną w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przed podpisaniem memorandum. Podziękował ministrowi szkolnictwa wyższego i badań naukowych Palestyny i jego współpracownikom za wysiłek podjęty w celu jej przygotowania. "Jestem przekonany, że wykonanie tej umowy będzie służyło umocnieniu naszych relacji, a przede wszystkim da możliwości naszym studentom i naszym naukowcom rozszerzenia, poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy, osiągniecia wyników, które wcześniej nie były możliwe" - dodał szef MEiN.

"Bardzo się cieszę i jestem bardzo dumny, że dziś z panem ministrem podpisuję porozumienie, którego dziedzina dotyczy wymiany akademickiej, studenckiej, badań naukowych i współpracy technicznej, co ułatwi współpracę miedzy naszymi krajami" - powiedział minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Palestyny Mahmoud Abu Mouis.

Strony porozumienia mają wspierać bezpośrednią współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucjami badawczymi w zakresie: podejmowania i prowadzenia wspólnych badań naukowych; wymiany studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, ekspertów i kadry kierowniczej w celu podnoszenia poziomu kształcenia i jakości badań naukowych oraz w celu ich udziału w wykładach, seminariach, sympozjach, konferencjach i kongresach lub w celu przedstawienia wyników współpracy; wymiany informacji, doświadczeń, materiałów dydaktycznych, publikacji i dokumentacji badawczej związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Strony mają promować w szczególności wymianę nauczycieli akademickich między instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki obu stron w celu prowadzenia projektów badawczych, odbywania staży i prowadzenia kursów dydaktycznych.

Strona polska zobowiązała się, że przyjmie rocznie do pięciu obywateli Palestyny na studia pierwszego stopnia w uczelniach nadzorowanych przez polskiego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym języka polskiego dla tych kandydatów na studia, którzy nie mogą podjąć studiów w języku polskim z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego.

Strona palestyńska zobowiązała się, że przyjmie rocznie do pięciu polskich obywateli na staże, wizyty badawcze lub kursy letnie w dziedzinach obejmujących język arabski, kulturę i historię w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki działających na jej terytorium.

Okres kształcenia studentów zostanie ustalony zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym w uczelni prowadzącej kształcenie strony przyjmującej.

Podpisane memorandum o porozumieniu pozostaje w mocy przez okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużane na kolejne pięcioletnie okresy, chyba, że którakolwiek ze stron poinformuje drugą stronę w formie pisemnej o zamiarze wypowiedzenia go co najmniej 6 miesięcy przed upływem jego okresu ważności. 

PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera