Nauka dla Społeczeństwa

20.03.2023
PL EN
08.02.2023 aktualizacja 08.02.2023

OPI-PIB zaprasza do udziału w badaniu nt. stanu otwartej nauki w Polsce

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Zespół badawczy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB) zaprasza do udziału w badaniu pt. „Analiza stanu otwartej nauki w Polsce”. W lutym ruszy ankieta online, w pierwszej kolejności skierowana do kadry kierowniczej podmiotów naukowych.

Jak poinformował OPI-PIB na swojej stronie, celem badania jest pozyskanie informacji pozwalających na wielowymiarową diagnozę skali zaangażowania polskich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w działania związane z otwartą nauką w latach 2017–2021. Jak podano, badanie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z działającym tamże Zespołem doradczym do spraw otwartych danych naukowych.

Wyniki badania będą stanowić jedno ze źródeł informacji do przygotowania krajowej polityki otwartego dostępu przez MEiN oraz rekomendacji dla podmiotów naukowych dotyczących udostępniania ich wyników badań.

OPI-PIB przypomina, że otwarta nauka jest pojęciem szerszym niż otwarty dostęp, który polega na udostępnianiu publikacji naukowych i wyników badań naukowych, by osoby zainteresowane (nie tylko naukowcy) mogły z nich bezpłatnie skorzystać. Otwarta nauka, obok udostępniania wyników badań i danych badawczych, obejmuje także wymianę wiedzy między środowiskiem naukowym i społeczeństwem oraz wyjście z nią poza kręgi naukowe.

Na początek OPI-PIB zaprasza do udziału w badaniach kadrę kierowniczą wszystkich podmiotów naukowych i ich jednostek organizacyjnych. W lutym ruszy kwestionariusz online (Computer Assisted Web Interview, CAWI). Celem tego badania ankietowego jest wstępne rozpoznane praktyk i działań związanych z otwartą nauką w instytucjach naukowych w Polsce.

Wiedza pozyskana za pomocą wspomnianej ankiety zostanie połączona z informacjami z wywiadów, które zostaną przeprowadzone na kolejnym etapie badania. Do wywiadów zostaną zaproszeni specjaliści zajmujący się zagadnieniami organizacyjnymi i informatycznymi z zakresu otwartej nauki, reprezentujący różne dziedziny i typy podmiotów (np. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, a także podmioty komercjalizujące i niekomercjalizujące). Wywiady zostaną przeprowadzone także z kadrą zarządzającą w podmiotach, które nie podejmują działań związanych z otwartą nauką.

Szczegóły na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce

akp/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023