Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
24.02.2023 aktualizacja 24.02.2023

63 projekty badawcze otrzymają finansowanie Narodowego Centrum Nauki

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

63 projekty badawcze otrzymają finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach grantów MAESTRO i SONATA BIS. Łączna kwota finansowania to ponad 188 mln zł.

Konkurs MAESTRO jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców, a konkurs SONATA BIS skierowany jest do badaczy, którzy chcieliby stworzyć nowy zespół. W obu konkursach można otrzymać środki na wynagrodzenia, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

W 14. edycji MAESTRO spłynęły 72 wnioski, a granty otrzymało pięcioro laureatów.

Wśród nich - jak podano w komunikacie NCN - znajduje się prof. Katarzyna Maria Jednoróg z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, która zrealizuje projekt „Deficyt językowy w zaburzeniach neurorozwojowych u dzieci”. Celem badań jest m.in. sprawdzenie związku deficytów językowych z występowaniem ADHD oraz spektrum autyzmu (ASD) oraz zbadanie związku między poziomem hormonów zaangażowanych w poznanie społeczne a rozwojem języka. Naukowcy będą chcieli wskazać nowe kierunki badań nad zależnością mózg-zachowanie w rozwoju człowieka.

Grant otrzymał także prof. Mikołaj Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi on badania z zakresu informatyki teoretycznej, teorii automatów i logiki.

W 12. edycji konkursu SONATA BIS spośród 400 złożonych wniosków wyłoniono 58 laureatów: 9 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 33 w naukach ścisłych i technicznych oraz 16 w naukach o życiu.

Jak podało NCN, w tym grone jest dr Katarzyna Natalia Zawadzka z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zrealizuje projekt dotyczący procesów metapamięciowych. Wypracowane wnioski posłużą do wskazania błędnych zastosowań metapamięci w regulowaniu procesów pamięciowych.

W obszarze nauk ścisłych i technicznych dr Artur Maciej Rydosz z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przeprowadzi badania podstawowe, których wyniki w przyszłości umożliwią m.in. produkcję tanich i powszechnie dostępnych czujników wykorzystywanych w badaniach przesiewowych chorób cywilizacyjnych – takich jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) i cukrzyca.

Z kolei dr Milena Anna Damulewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z zespołem, wykorzysta owada zwanego muszką owocową do analizy mechanizmu molekularnego, który powoduje, że światło wpływa na postęp choroby Parkinsona. Celem projektu jest wykazanie, że zanieczyszczenie światłem prowadzi do zaburzenia pracy zegara okołodobowego u starszych osób. Proces ten powoduje zmiany na poziomie metabolizmu komórek oka, co ostatecznie prowadzi do przyspieszenia zmian neurodegeneracyjnych w mózgu.

Wśród zwycięzców konkursu SONATA BIS znalazła się również dr Karolina Safarzyńska. Zajmuje się behawioralną i eksperymentalną ekonomią złożoności oraz analizą polityk przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Autorka: Urszula Kaczorowska

uka/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024