Nauka dla Społeczeństwa

28.11.2023
PL EN
12.07.2023 aktualizacja 12.07.2023

Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego powstał przy PAN

Adobe Stock Adobe Stock

Polska Akademia Nauk powołała Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego, który ma informować społeczeństwo i władze o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu oraz proponować rozwiązania mające służyć ograniczeniu zmian klimatu - podała PAN na stronie internetowej.

Gremium, w skład którego weszło 26 naukowców, powołano na kadencję 2023-2026.

Stworzenie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego jest "odpowiedzią Polskiej Akademii Nauk na rosnące wyzwania i zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu, która jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesności" - podano w komunikacie.

Gremium będzie komitetem problemowym przy Prezydium PAN i zastąpi zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego. Na czele nowego komitetu stanął prof. Szymon Malinowski - fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki UW i członek korespondent PAN, który wcześniej kierował również zespołem doradczym ds. kryzysu klimatycznego.

Jak podano na stronie internetowej Komitetu, będzie on „bieżąco komunikować stanowiska nauki na temat różnych aspektów narastającego kryzysu klimatycznego, w szczególności związanych z redukcjami emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz adaptacją do postępującej zmiany klimatu”.

Komitet ma doradzać władzom w zakresie planowania i realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju, transformacji energetycznej, ochrony bioróżnorodności, gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa, transportu i budownictwa, edukacji i świadomości ekologicznej.

Gremium zostało powołane przez Prezydium PAN na posiedzeniu 4 lipca br.

W latach 2020-2022 przy PAN działał Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego, formułując rekomendacje odnośnie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej.

Nauka w Polsce

amk/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023