Nauka dla Społeczeństwa

28.05.2023
PL EN
29.03.2013 aktualizacja 29.03.2013

MF: 1 proc. CIT na naukę, ale po zdjęciu procedury nadmiernego deficytu

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które pozwolą osobom prawnym przekazywać 1 proc. podatku CIT konkretnym placówkom naukowym. Resort podkreśla, że wprowadzenie tego od 2014 r. zależy od zdjęcia z Polski przez KE procedury nadmiernego deficytu.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Finansów, w konsultacjach społecznych znajduje się projekt ustawy, wprowadzającej możliwość przekazywania przez podatników 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rzecz wskazanych jednostek naukowych. Resort podkreślił jednak, że przyjęcie tego rozwiązania już od 2014 r. będzie możliwe pod warunkiem zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską.

Przedstawiciele ministerstwa zaznaczyli, że to nie jedyna propozycja wsparcia dla polskiej nauki, opracowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym pomysłem w konsultowanym obecnie projekcie jest możliwość odroczenia opodatkowania dochodu powstałego z tytułu wniesienia przez określone instytucje zajmujące się działalnością naukową (m.in. uczelnie wyższe, instytuty PAN, instytuty badawcze) do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tzw. komercjalizowanej wartości intelektualnej. Jest to np. patent i inne prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, albo prawa autorskie, know-how czy licencja od tych praw.

Zgodnie z obecnymi przepisami wniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego jest dochodem po stronie podmiotu wnoszącego taki wkład. W związku z tym podmiot ten od tego dochodu musi płacić podatek dochodowy już od momentu zarejestrowania spółki kapitałowej.

Ministerstwo proponuje więc 5-letnie odroczenie tego zobowiązania podatkowego. Jak argumentuje resort, z dochodem tego typu nie wiąże się realny przepływ środków finansowych, a konieczność ponoszenia realnego ciężaru podatkowego na wczesnym etapie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych postrzegana jest jako istotna bariera dla całego procesu.

W ocenie MF proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych trwa zazwyczaj od pół roku do ok. trzech lat. "W tym czasie najczęściej dane dobro nie generuje przychodów, a tylko koszty związane z jego doskonaleniem i badaniem potencjału rynkowego" - podkreślił resort.

Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnie i instytuty będą mogły przeznaczać przekazane im środki z jednego procenta CIT na swoje cele statutowe, a więc na projekty naukowe, projekty edukacyjne, a także na stypendia doktoranckie czy płace dla młodych naukowców. W przypadku dużych odpisów przedsiębiorstwa będą mogły je dzielić np. między trzy jednostki naukowe.

Możliwość przekazywania przez przedsiębiorstwa jednego procenta z podatku CIT wybranym jednostkom naukowym jest jednym z elementów zaproponowanego przez resort nauki "Pakietu dla innowacji". Składa się on m.in. z ułatwień podatkowych dla naukowców, programów mających na celu zachęcenie funduszy typu venture capital inwestycjami w projekty z udziałem polskich naukowców oraz wsparcie brokerów innowacji.

PAP - Nauka w Polsce

wkr/ pad/ jbr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023