Badanie: 69 proc. Polaków uważa, że dobre wykształcenie jest ważne dla osiągnięcia sukcesu

źródło: Fotolia
źródło: Fotolia

Pogląd, że dobra edukacja jest ważna dla osiągnięcia sukcesu podziela 69 proc. Polaków. To spadek o 10 pkt. proc. w ciągu ostatniej dekady – wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.

Polskie Badanie Panelowe POLPAN realizowane jest nieprzerwanie od 33 lat i koncentruje się na strukturze społecznej. Regularnie, co 5 lat, naukowcy z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzają indywidualne wywiady bezpośrednie.

6 fala badania odbyła się w okresie kwiecień – grudzień 2018 r. W panelowej części badania uczestniczą regularnie te same osoby (niektóre od początku). Pozwala to analizować losy badanych w długiej perspektywie czasowej. Jednocześnie na każdym etapie badania dobierane są młodsze osoby, co sprawia, że wyniki są reprezentatywne dla struktury społecznej.

Jednym z dwunastu tematów, o które pytali naukowcy, było szczęście. A dokładnie: „Czego potrzebujemy do osiągnięcia sukcesu życiowego?”.

System społeczny, w którym pozycja człowieka zależy od indywidualnego wysiłku i kompetencji, nazywany jest merytokracją. „W naszych analizach zastanawiamy się, czy poparcie czynników merytokratycznych jest znacząco odmiennie w różnych pokoleniach Polaków oraz różnych grupach społecznych” – powiedziała Ilona Wysmułek z IFiS PAN, odpowiedzialna za podsumowanie wyników badania.

Analizy danych POLPAN wykazały ogólnie rosnące poparcie czynników merytokratycznych w Polsce od 1988 roku, wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Jednocześnie większą wiarą w merytokrację wykazywały się te osoby, których sytuacja ekonomiczna była wyraźnie lepsza od reszty.

Znaczenie ciężkiej pracy było postrzegane wyjątkowo nisko w 1988 roku. Jedynie 37 proc. respondentów wyraziło opinię, że ciężka praca jest niezbędna lub bardzo ważna dla osiągnięcia powodzenia w życiu. Ten pesymistyczny pogląd stopniowo się zmieniał i w 2018 roku niemal dwa razy więcej osób badanych (67 proc.) postrzegało ciężką pracę jako istotny czynnik prowadzący do sukcesu.

Pogląd, że dobra edukacja jest ważna dla osiągnięcia sukcesu, podzielało w 1988 roku 60 proc. Polaków. Odsetek ten wzrastał w kolejnych latach, do około 80 proc. pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych. W ciągu ostatniej dekady nastąpił natomiast spadek o około 10 punktów procentowych – obecnie około 69 proc. respondentów uważa, że dobre wykształcenie jest ważne dla osiągnięcia powodzenia w życiu.

„Mimo, że wraz z upływem czasu poglądy całego społeczeństwa polskiego ulegają zmianie, badanie wykazało, że doświadczenia generacyjne faktycznie mają znaczący wpływ na sposób postrzegania czynników sukcesu” – powiedziała Ilona Wysmułek.

Pokolenie „kryzysu” (urodzeni w latach 1956 – 1959), które wchodziło w dorosłość w okresie kryzysu politycznego i ekonomicznego lat 80., do dziś wykazuje się większą niż pozostałe nieufnością do znaczenia indywidualnej sprawczości, starań i zdolności osobistych. Co ciekawe, także pokolenie „transformacji” (urodzeni w latach 1968 – 1971) wykazuje wciąż mniejszą wiarę w merytokrację niż najstarsze pokolenie „małej stabilizacji” (urodzeni w latach 1940-1944), oraz najmłodsze pokolenie „otwartych granic” (urodzeni ok. 1986 r.)

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Kaczorowska

uka/ ekr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Źródło: Adobe Stock

    Matematyk: altruizm może być mechanizmem przetrwania ludzkości

  • Fot. Adobe Stock

    Ekspert: gry opowiadają nam o nas samych

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera