Nauka dla Społeczeństwa

01.06.2023
PL EN
31.03.2022 aktualizacja 31.03.2022

Poznań/ Zmarł prof. Erwin Wąsowicz, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

30 marca 2022 roku, po długiej chorobie, zmarł śp. prof. Erwin Wąsowicz, doktor honoris causa, członek rzeczywisty PAN, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2002-2008 - poinformowała w środę uczelnia. Profesor miał 78 lat.

„W osobie Profesora tracimy znakomitego naukowca, będącego wzorem dla młodych pracowników, wychowawcę, dydaktyka, a nade wszystko wspaniałego kolegę, przyjaciela i człowieka” – podkreślono w przesłanym PAP komunikacie.

Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz urodził się w 1944 roku. Był absolwentem Wydziału Technologii Rolno–Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu, rocznik 1968. Uczelnia przypomniała, że całe życie zawodowe profesora było związane z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Jak wskazano, stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1973, doktora habilitowanego w 1988, zaś tytuł profesora w roku 1997.

„Odbył długoterminowe staże naukowe na University of Manitoba (1975-76, post-doc), University of Illinois, Urbana Champaign (1990-92, i kilkukrotnie w latach 1993-96, visiting professor). W latach 1993-96 był prodziekanem ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Żywności, 1996-2002 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Rolniczej, w latach 2002-2008 był rektorem Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (od lutego 2008 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)” – podano.

Uczelnia przypomniała, że zainteresowania naukowe prof. Wąsowicza obejmowały obszar chemii i analityki żywności, głównie lipidów i związków lotnych. Zajmował się głównie olejami roślinnymi, procesami oksydacji kwasów tłuszczowych i cholesterolu, związkami lotnymi jako markerami zmian jakości żywności generowanymi przez mikroorganizmy, a także wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas w tych badaniach.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przypomniał, że prof. Wąsowicz był członkiem PAN (od 2010), członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, członkiem Rad Naukowych instytutów PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2013-2016), kierownikiem zespołów ekspertów NCN, członkiem rad programowych czasopism.

W roku 2017 prof. Wąsowicz został doktorem honoris causa SGGW. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, laureatem Nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023