Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2023
PL EN
25.05.2022 aktualizacja 25.05.2022

Prof. Marek Rudnicki doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

, 24.05.2022. Profesor Marek Rudnicki podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 24 bm. w siedzibie Sejmu Śląskiego w Katowicach. PAP/Zbigniew Meissner , 24.05.2022. Profesor Marek Rudnicki podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 24 bm. w siedzibie Sejmu Śląskiego w Katowicach. PAP/Zbigniew Meissner

Wybitny chirurg, mentor wielu lekarzy w Polsce i Stanach Zjednoczonych, przed laty aktywny członek podziemnej opozycji, dotąd propagator prawdy historycznej, prof. Marek Rudnicki został doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się we wtorek w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

„Prof. Rudnicki to nie tylko lekarz, chirurg, ale również nauczyciel i mentor wielu pokoleń lekarzy. Przyznajemy ten tytuł także nietuzinkowemu człowiekowi, który w czasach wielkiej próby w latach osiemdziesiątych ub. wieku, jako jeden z założycieli Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej, wykazał się szlachetnością i odwagą” – mówił rektor ŚUM prof. Tomasz Szczepański.

„Odważył się być mądrym i nie bacząc na osobiste konsekwencje, jako lekarz z Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie, pomagał rannym górnikom z kopalni Wujek, a następnie jako działacz podziemnej opozycji walczył o niepodległą Rzeczpospolitą. Jest człowiekiem, który buduje mosty współpracy i porozumienia, by dzielić się swym bogatym doświadczeniem” – zaznaczył rektor.

Dodał, że od czasu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych prof. Rudnicki stał się liderem medycznej i patriotycznej Polonii. Służył wiedzą i doświadczeniem ucząc studentów w najlepszych amerykańskich uniwersytetach. Nie zapomniał jednak o Polsce i swojej Alma Mater, budując intelektualne mosty pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi - wskazał prof. Szczepański.

„Nadanie tytułu honoris causa prof. Rudnickiego jest wyrazem szczególnego uznania dla drogi zawodowej, naukowej i życiowej tego znakomitego nauczyciela akademickiego, ale też podkreśleniem jego roli jako dydaktyka, naukowca, organizatora, działacza społecznego, człowieka wielu pasji, zawsze służącego drugiemu człowiekowi i ojczyźnie” – podkreślił rektor ŚUM.

Prof. Marek Rudnicki pochodzi z Łańcuta. Po ukończeniu studiόw w Śląskiej Akademii Medycznej w 1972 r. podjął specjalizację z chirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. W tej samej uczelni uzyskał doktorat (w 1980 r.) i habilitację (w 1993 r.). Od 1987 r. w USA, związany z amerykańskimi uczelniami - do 1990 r. z University of Cincinnati, w latach 1990-99 z Columbia University, a od 1999 r. z University of Illinois w Chicago.

Od 2002 do 2020 r. prof. Rudnicki pozostawał dyrektorem rezydencji chirurgicznej w University of Illinois/Advocate Illinois Masonic Medical Center w Chicago, a od 2019 r. jest również dyrektorem departamentu chirurgii w Ross University School of Medicine.

Do szczególnych zainteresowań naukowych prof. Rudnickiego należą problemy związane z konsekwencjami zabiegόw operacyjnych, endokrynne interakcje przewodu pokarmowego, minimalnie inwazyjna chirurgia, jakość leczenia oraz polityka zdrowotna. Jest autorem lub współautorem dziesiątek publikacji, skryptów i książek dla studentów polskich i amerykańskich, współautorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego małoinwazyjnej chirurgii.

Jest nauczycielem akademickim, członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji medycznych, w tym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów, w którym od kilku lat pełni funkcję governora. Od 20 lat prowadzi założony przez siebie Polsko - Amerykański “Program Walki z Rakiem Piersi - Amber Coalition”.

Przez wiele lat był członkiem Zarządu Związku Lekarzy Polskich w Chicago, a w latach 2018-20 prezesem tej organizacji. Od 2009 do 2016 r. był prezesem, a od 2017 r. pozostaje honorowym prezesem Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Profesor Rudnicki był współzałożycielem Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej i aktywnym członkiem podziemnej opozycji. Dzięki jego interwencji wielu postrzelonych przez milicję górników z Wujka, było - wbrew planom władz stanu wojennego - leczonych w cywilnym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w sekcji lekarskiej Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym „Miłość i Sprawiedliwość Społeczna”.

Mimo zamieszkania za granicą utrzymuje ścisły kontakt ze śląską uczelnią i krajem. Dwukrotnie był profesorem wizytującym w ŚUM. Był doradcą ministra zdrowia (2001-02), koncentrując się na możliwościach wykorzystania doświadczeń zagranicznych dla systemu organizacji ochrony zdrowia w Polsce, roli samorządu lekarskiego i towarzystw lekarskich, reorganizacji szkolenia specjalizacyjnego i ustawicznego dla lekarzy, współdziałania polskiej ochrony zdrowia w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

W 2018 r. został zaproszony do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Od 2020 r. jest członkiem Rady Patronackiej przy Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska”. Był kandydatem do Senatu RP w wyborach w 2019 r.

Jest także znany z działań przeciwko zakłamywaniu historii, szczególnie dotyczących udziału Polski i Polaków w II wojnie światowej. Zainicjował serię konferencji międzynarodowych Patriotyzm, Dziedzictwo i Medycyna, poświęconych lekarzom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomagał polskim pacjentom, lekarzom, studentom, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Prof. Rudnicki został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Wolności i Solidarności czy Medalem Gloria Medicinae. Jego pasją był sport akademicki – koszykówka, narty, tenis oraz himalaizm – wspinał się w Himalajach czy Hindukuszu. Pozostaje ambasadorem Polski w świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak

mtb/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023