Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
03.09.2022 aktualizacja 03.09.2022

Baza próbek gleby usprawni prowadzenie śledztw

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Pierwszą mapę DNA mikrobiomu środowiskowego Polski, która umożliwi powiązanie próbki gleby z konkretną lokalizacją opracowali polscy naukowcy. Baza danych może przyspieszyć prowadzenie śledztw, łączyć podejrzanego lub przedmiot z określonym miejscem.

Wszechobecność gleby oraz możliwość jej łatwego przenoszenia na butach, odzieży, narzędziach czy pojazdach sprawia, że jest ona szczególnie cennym materiałem dowodowym, który pozwala łączyć podejrzanego lub przedmiot z określonym miejscem. Często zdarza się jednak, że informacje uzyskane dzięki obecnie stosowanym w kryminalistyce analizom opartym o właściwości fizyko-chemiczne gleby nie wystarczają do weryfikacji sprawdzanych w toku śledztw hipotez.

Dlatego naukowcy z międzyuczelnianego konsorcjum w projekcie MIKROBIOM tworzą nowe narzędzie do porównywania próbek gleby, które jednocześnie umożliwi ich powiązanie z określoną lokalizacją. "Dzięki dostarczeniu dowodów potwierdzających obecność podejrzanych osób w określonych miejscach lub ustaleniu dróg przemieszczania się przestępców, opracowany system może kierunkować, a tym samym przyspieszać prowadzenie śledztwa" - czytamy w prasowym komunikacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCB UJ).

Naukowcy przeanalizowali 960 próbek gleby, zebranych w różnych miejscach Polski. Tak uzyskali dane z głębokiego sekwencjonowania DNA mikrobów z próbek gleby. W ten sposób opracowano zestaw markerów metagenomicznych pozwalający na skuteczną identyfikację próbek gleby.

"Otrzymane dla każdej próbki gleby zestawy sekwencji zostały umieszczone w bazie danych tworzących pierwszą mapę DNA mikrobiomu środowiskowego Polski. Powstający system zostanie wyposażony w narzędzia do efektywnego przeszukiwania zasobów bazy i interpretacji wyników analiz. W rezultacie wynik testu genetycznego uzyskany dla próbki gleby o nieznanym pochodzeniu, w postaci profilu DNA mikrobiomu, będzie porównany z bazą, a badana próbka zostanie przypisana do najbardziej prawdopodobnej lokalizacji na mapie Polski" - poinformowało MCB UJ, cytowane w prasowym komunikacie.

"W projekcie wygenerowano dane metagenomiczne gleb o niespotykanej do tej pory głębokości powyżej 100 milionów odczytów na próbkę, które pozwolą na nowe odkrycia w badaniach mikrobiomu i gleb. Takie podejście do tej pory nie było stosowane na świecie" - czytamy w prasowym komunikacie.

W skali światowej istnieją pojedyncze doniesienia sugerujące jedynie możliwość wykorzystania predykcji składu mikroorganizmów do lokalizacji geograficznej w kryminalistyce.

Unikatowa wiedza i system składający się z bazy danych, algorytmu do korzystania z jej zasobów i testu genetycznego w technologii NGS do analizy metagenomicznej wypracowane w projekcie mogą mieć zastosowanie w predykcji pochodzenia nieznanych próbek nie tylko w sprawach kryminalnych - przekonują naukowcy.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie (lider), MCB UJ, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz firma Ardigen.

Kluczowe prace projektowe, tj. stworzenie i przetestowanie bazy danych zawierającej skład taksonów mikrobiomu, wykonanie analizy bioinformatyczno-statystycznej danych WGS (Whole Genome Sequencing) prowadzącej do wyselekcjonowania markerów do identyfikacji mikroorganizmów oraz opracowanie i walidacja testu genetycznego koordynują prof. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj z MCB UJ.

Badania są realizowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023