Nauka dla Społeczeństwa

01.06.2023
PL EN
04.10.2022 aktualizacja 04.10.2022

Politechnika Śląska zainaugurowała nowy rok akademicki

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Politechnika Śląska – jedna z największych uczelni technicznych w kraju – zainaugurowała w poniedziałek 78. rok akademicki. Politechnika kształci ponad 17,5 tys. studentów, w tym roku przyjęła na studia blisko 5,5 tys. osób, z tego 300 to studenci z zagranicy – w tym 60 z Ukrainy.

Wspólnota akademicka Politechniki tradycyjnie zainaugurowała rok akademicki w gmachu Centrum Edukacyjno-Kongresowego. Uroczystość w imieniu rektora prof. Arkadiusza Mężyka, któremu choroba uniemożliwiła obecność na inauguracji, poprowadził prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk. Wykład inauguracyjny "Iluzje i mity na temat raka w XXI wieku" wygłosił prof. Krzysztof Składowski – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

W wystąpieniu inauguracyjnym, odczytanym przez prorektora, prof. Mężyk podsumował miniony rok akademicki, zwracając uwagę na sukcesy i osiągnięcia i na nowe wyzwania stojące przed uczelnią. Wskazał, że na uznanie i szczególne podziękowania zasługuje spontaniczna mobilizacja i postawa wspólnoty akademickiej w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy – zarówno na poziomie osobistych relacji, kontaktów naukowych i koleżeńskich, jak i instytucjonalnym i organizacyjnym.

Rektor przypomniał, że Politechnika Śląska już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji uruchomiła program pomocy i wsparcia dla Ukraińców.

"Poczynania uczelni, koordynowane przez pełnomocnika rektora ds. pomocy Ukrainie, a realizowane przez Centrum Wolontariatu, wpisują się w działania pomocowe Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uczelnia przygotowała program rekrutacyjny dla ukraińskich studentów chcących rozpocząć studia od pierwszego semestru i dla studentów deklarujących chęć kontynuacji studiów podjętych na Ukrainie" – przypomniał prof. Mężyk.

"Wspieramy także ukraińskich nauczycieli akademickich, zatrudniając ich na uczelni. Osoby niebędące nauczycielami akademickimi również znajdują zatrudnienie w strukturze Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska realizuje program +Solidarni z Ukrainą+ Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, obejmujący studia na wszystkich kierunkach, prowadzenie prac nad rozprawą doktorską i inne formy kształcenia, takie jak kursy językowe czy kursy przygotowawcze. Uczelnia oferuje również wsparcie psychologiczne i prawne. Wartość projektu zgłoszonego przez Politechnikę Śląską wynosi 950 tys. zł" – dodał rektor.

Uczelnia zorganizowała też całodobową pomoc psychologiczną dla ofiar wojny i osób goszczących u siebie uchodźców z Ukrainy, prowadzi również punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z doradztwa psychologicznego, zawodowego i z doradztwa w zakresie przedsiębiorczości w językach ukraińskim, angielskim i polskim.

Władze uczelni zaznaczają, że w planach na najbliższy rok trzeba uwzględnić wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym, także w związku z trudną sytuacją gospodarczą.

"Przed nami jednak kolejny trudny okres działalności uczelni. Pandemia, wojna w Ukrainie, trudna sytuacja geopolityczna, inflacja oraz kryzys ekonomiczny i energetyczny. Społeczeństwo nasze mierzy się z kolejnymi wyzwaniami o charakterze globalnym, które dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywatelskiego, zdrowia, zagrożeń klimatycznych i kryzysu gospodarczego. Wobec powyższego szczególnie ważnego znaczenia nabierają edukacja i szkolnictwo wyższe jako nośnik postaw, wartości, a także źródło przyszłych elit intelektualnych – zaznaczył prof. Mężyk.

Przedstawiciele Politechniki wskazują, że sprawne funkcjonowanie uczelni wymagać będzie wprowadzenia działań organizacyjnych i programów oszczędnościowych. Jak podkreślił rektor, cena energii elektrycznej dla Politechniki wzrosła od 1 września ponad sześciokrotnie i nie wiadomo, ile będzie kosztowała w przyszłym roku. Ocenił też, że płace w szkolnictwie wyższym są wciąż "dalece niezadowalające" i zagrażają odchodzeniem najbardziej cenionych pracowników do innych pracodawców.

"Wszystkie te problemy są przedmiotem troski i wielomiesięcznych rozmów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z przedstawicielami rządu i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, które będą dalej kontynuowane" – zaznaczył prof. Mężyk.

W planach Politechniki Śląskiej na najbliższy rok akademicki są m.in. kontynuacja realizacji programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" oraz rozwój działalności konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego EURECA PRO. Obie inicjatywy służą podnoszeniu poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki i zwiększania jej konkurencyjności na arenie globalnej. Rektor podkreślił, że należy maksymalnie wykorzystać szansę na rozwój, jaka wiąże się z działalnością konsorcjum Katowice – Miasto Nauki, skupiającego siedem uczelni niepublicznych, i uzyskaniem przez stolicę woj. śląskiego tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

W planach Politechniki jest na najbliższe miesiące jest także m.in. kontynuacja inwestycji w rozwój nowoczesnego kształcenia przez zwiększenie liczby projektów PBL (kształcenie projektowe), jak i zaangażowanych w nie studentów oraz pracowników; umożliwianie studentom coraz lepszego przyswajania wiedzy przez realizowanie tematów badawczych pozyskanych z przemysłu lub we współpracy z partnerami zagranicznymi, wprowadzanie dłuższych praktyk i staży, inwestowanie w studia MBA i studia dualne.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 r. jako zaplecze naukowe i kształcenia dla Górnego Śląska. Dziś uczestniczy w przemianach regionu, będąc zapleczem dla rozwoju nowoczesnych technologii.

PAP - Nauka w Polsce, Krzysztof Konopka

kon/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023