Nauka dla Społeczeństwa

28.09.2023
PL EN
16.01.2023 aktualizacja 16.01.2023

Zmarł prof. Przemysław Jałowiecki – były rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

12.12.2018. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. PAP/Hanna Bardo 12.12.2018. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. PAP/Hanna Bardo

W wieku 68 lat zmarł prof. Przemysław Jałowiecki, uznany specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej – poinformował w niedzielę Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Profesor przez osiem lat był rektorem tej uczelni.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. dra hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, który zmarł wczoraj, przeżywszy 68 lat. Ten znakomity lekarz i nauczyciel akademicki był rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez dwie kadencje w latach 2012–2016 i 2016–2020" – podała uczelnia w mediach społecznościowych.

Wśród podstawowych kierunków zainteresowań badawczych prof. Jałowieckiego były m.in.: epidemiologia w anestezjologii, zdarzenia krytyczne i powikłania związane z anestezją, doskonalenie metod i sposobów znieczulenia, problematyka intensywnej terapii obrażeń wielomiejscowych i urazów czaszkowo-mózgowych.

Naukowiec przebadał i wprowadził do praktyki klinicznej pionierską w kraju metodę jednoczesnego stosowania tiopentalu i piracetamu w intensywnej terapii ukierunkowanej na ochronę mózgu u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych. Dokonał też pierwszej w kraju analizy przyczyn i okoliczności występowania zdarzeń krytycznych i ciężkich powikłań związanych z anestezją.

Prof. Jałowiecki dyplom lekarza z wyróżnieniem uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej (obecny uniwersytet medyczny – PAP), gdzie później obronił również doktorat. W 2007 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

"Ten wybitny specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej zawodowo był związany z Wydziałem Nauk Medycznych SUM w Zabrzu" – podał uniwersytet.

Jako rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2016-2020.

"Najbliższym, w imieniu całej społeczności akademickiej, składamy najgłębsze wyrazy współczucia" – napisali przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Urodzony w 1954 r. w Krakowie prof. Jałowiecki był specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, kierownikiem Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika katedry poprzez prodziekana, prorektora ds. szkolenia podyplomowego i prorektora ds. klinicznych aż do rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którym był przez dwie czteroletnie kadencje. W tym czasie m.in. stworzono nową siedzibę biblioteki głównej uczelni w centrum Katowic, otwarto Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach oraz rozpoczęto starania o budowę drugiego – w Zabrzu; oddano też do użytku Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów profesor prowadził wykłady i ćwiczenia na kursach podyplomowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i na kursach atestacyjnych w ramach specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Był autorem lub współautorem sześciu książek, 10 rozdziałów w monografiach, tłumaczenia jednej książki i współredaktorem jednej pracy zbiorowej.

W jego dorobku jest ponad 100 prac oryginalnych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach zjazdowych wydanych w formie książkowej, a także kilkadziesiąt doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, zagranicznych oraz o zasięgu międzynarodowym.

Prof. Jałowiecki należał m.in. do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz innych organizacji branżowych, a także rad programowych i naukowych czasopism medycznych. Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nauka w Polsce

mab/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023