Nauka dla Społeczeństwa

26.02.2024
PL EN
07.12.2023 aktualizacja 07.12.2023

Nagroda dla Polaka za pomysł, jak usprawnić głosowanie na budżet obywatelski

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Dr hab. Piotr Skowron, informatyk z UW, otrzymał nagrodę stowarzyszenia The Society for Social Choice and Welfare, przyznawaną młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii wyboru społecznego. Badania informatyka dotyczą usprawnień w systemie liczenia głosów w głosowaniu na projekty w budżecie obywatelskim.

Nagroda jest przyznawana młodym (do 40 r.ż.) uczonym o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie teorii wyboru społecznego. Wśród laureatów znajdziemy wielu wybitnych ekonomistów i informatyków.

Nagrodę w tym roku przyznano ex aequo Piotrowi Skowronowi z UW, a także Souvikowi Royowi z Indyjskiego Instytutu Statystycznego w Kalkucie.

Piotr Skowron pracuje nad takim systemem liczenia głosów w głosowaniu na projekty w budżecie partycypacyjnym, aby bardziej sprawiedliwie rozdzielać środki pomiędzy wyborców i w efekcie zwiększyć zadowolenie z wyników.

Głosowanie większościowe stosowane teraz w budżecie partycypacyjnym ma tę zaletę, że urzędnikom samorządu łatwo wskazać, które projekty wygrały. No bo - w największym skrócie - wygrywają zwykle projekty, które dostały najwięcej głosów (lub uzyskały najwięcej punktów poparcia). Czy jednak łatwość w wyłonieniu zwycięzców powinna być najważniejszą cechą decydującą o wyborze metody wyborczej? Może głównym celem powinno być to, aby finansowane projekty jak najlepiej odzwierciedlały preferencje wyborców? A to nie są te same sprawy.

Dlatego Piotr Skowron proponuje opracowany przez siebie algorytm liczenia głosów metodą proporcjonalną - to tzw. metoda równych udziałów, która pozwoli uwzględnić preferencje jak największej liczby wyborców, a nie tylko głosy większości.

Pomysł ten ma tę zaletę, że dla obywateli nic w głosowaniu się nie zmienia. Różnica tkwi tylko w sposobie wyłaniania finansowanych projektów na podstawie tych samych głosów. Metodę równych udziałów można więc połączyć z formatami głosowania stosowanymi w różnych miastach: np. z głosowaniem przez aprobatę (wyborca zaznacza wszystkie projekty, które popiera) czy głosowaniem w skali (wyborca przyznaje projektom punkty).

Algorytm, który proponuje badacz, to nowoczesna odmiana głosowania metodą proporcjonalną. Metody proporcjonalne zaś same w sobie to nic nowego - jedną z nich jest choćby metoda D'Hondta, której używa się w Polsce podczas wyborów do Sejmu. (Szczegóły rozwiązania w rozmowie z Piotrem Skowronem).

W marcu Piotr Skowron został laureatem ERC Research Starting Grant.

PAP Nauka w Polsce

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024