Nauka dla Społeczeństwa

21.04.2024
PL EN
02.03.2024 aktualizacja 02.03.2024

Gliwice/ Zakończył się konkurs "Projekt Politechnika" dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Finał II edycji konkursu "Projekt Politechnika" odbył się w piątek na gliwickiej uczelni. Podczas programu, który trwał semestr, uczniowie szkół ponadpodstawowych przy wsparciu nauczycieli akademickich wykonywali naukowe projekty.

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej uczniowie zaprezentowali wyniki swoich prac w formie plakatów. Zespoły projektowe składały się z 2-3 uczniów drugich lub trzecich klas liceów ogólnokształcących lub zespołów szkół technicznych. Każdą grupą opiekował się nauczyciel akademicki wspierany przez doktorantów lub studentów.

"Projekty reprezentują wszystkie nasze obszary badawcze, czyli dotyczą wszystkich nauk inżynieryjnych, nauk ścisłych, nauk o zarządzaniu czy projektów architektonicznych" - powiedział PAP prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk.

Na konferencji zespół ekspertów wyłonił 6 zespołów – laureatów konkursu. Równorzędne wyróżnienie zdobyli uczniowie z: III LO w Katowicach za projekt pt. "Detektor -sygnalizator przeszkód dla osób niewidomych", ZST w Mikołowie za dwa projekty "Funkcjonalne kompozyty konstrukcyjne ceramiczno-metalowe do zastosowań w lotnictwie i przemyśle automotive" oraz "Projektowanie i wytwarzanie książki sensorycznej z wymiennymi panelami technologią druku 3D", ZSTI w Gliwicach za "Interaktywny ROBO-Pot", a także dwa projekty zespołów z I LO w Chorzowie pt. "Wpływ stylu życia na sprawność fizyczną uczniów szkół ponadpodstawowych - pokolenia Z" oraz "Zautomatyzowana identyfikacja obiektów".

"Zwracamy uwagę na sam temat badawczy, jego aktualność, sposób podejścia w jaki sposób problem został rozwiązany (...) Również jest bardzo ważne dla nas, aby studenci umieli zaprezentować wyniki swoich badań. Aby umieli prowadzić badania, a później umiejętnie je sprzedać" - podkreśliła rektor kolegium studiów Politechniki Śląskiej Anna Chrobok.

Przyznano także wyróżnienie specjalne EURECA PRO za projekt związany z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. Nagrodę tę otrzymał zespół z ZST w Mikołowie za projekt pn. "Wtórne wykorzystanie materiałów odpadowych w procesie druku 3D metodą FDM".

Jeśli laureaci wyróżnionych zespołów w przyszłości zostaną studentami Politechniki Śląskiej, otrzymają stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów. Dodatkowo, każdy z uczniów, który wziął udział w projekcie otrzyma certyfikat, który jest formą poświadczenia kompetencji.

"Ma się stać także formą ogólnie akceptowalną w całej Unii Europejskiej. My jesteśmy jedną z pierwszych uczelni, która takie mikropoświadczenia daje" - dodał prorektor.

Uczelnia w ramach projektu nawiązała współpracę z szkołami średnimi ze szkołami średnimi z m.in. Gliwic, Rybnika, Katowic, Zabrza, Pyskowic, Siemianowic Śląskich, Dąbrowy Górniczej, Mikołowa, a nawet z Krakowa i Wolsztyna. Z kolei grono pedagogiczne tych szkół wyłoniło uczniów do pracy nad projektami.

Projekty są wykonywane na Politechnice Śląskiej, która finansuje je w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Program umożliwiał finansowanie zakupu niezbędnych materiałów lub aparatury czy usług.

"Dysponujemy odpowiednią infrastrukturą, ale przede wszystkim znakomitą kadrą. Już w drugiej edycji zaangażowanych było 159 uczniów oraz blisko 30 szkół średnich" - podkreślił prorektor.

"Dzięki udziale w projekcie zdobyliśmy przede wszystkim wiedzę, dobrze się razem bawiliśmy, zdobyliśmy umiejętność pracy w grupie. Poznaliśmy jak się buduje takie projekty, co jest bardzo ważne" - powiedziała PAP uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie.

Pierwsza edycja konkursu ruszyła w lutym 2023 roku – cieszyła się tak dużym zainteresowaniem szkół i naukowców, że jeszcze w tym samym roku, jesienią, został ogłoszony drugi nabór. (PAP)

Julia Szymańska

jms/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024