Nauka dla Społeczeństwa

21.02.2024
PL EN
21.07.2021 aktualizacja 21.07.2021

Badaczka z Katowic w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do grona członków Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (EASA) dołączyła prof. dr hab. Ewa Ziemba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest ona 31 reprezentantką Polski w tym gremium.

Badaczka kieruje Katedrą Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej UPP. Naukowo zajmuje się problematyką tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi w organizacjach biznesowych i publicznych. Jej badania są osadzone w teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. Podkreśla, że nie chodzi tutaj jedynie o aspekty ekologii, ale także zrównoważenie ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne.

Wśród najważniejszych kryteriów decydujących o przynależności do EASA prof. dr hab. Ewa Zięba wymienia otwartość, innowacyjność i działanie dla dobra nauki i sztuki. Podkreśla, że członkiem tego gremium można zostać jedynie w wyniku nominacji wystosowanej i zaakceptowanej przez należących tu naukowców i artystów. O wyborze decydują wybitne osiągnięcia kandydata w nauce, sztuce i zarządzaniu.

Jak informuje UEK, prof. Ziemba zaproponowała autorską koncepcję zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego oraz dokonała jej operacjonalizacji i empirycznej weryfikacji. Przeprowadziła wielowymiarową analizę wykorzystania ICT przez głównych interesariuszy zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, tj. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną oraz różnych rodzajów zrównoważenia – ekologicznego, ekonomicznego, społecznego, kulturowego i politycznego, a także koincydencji pomiędzy wykorzystaniem ICT a zrównoważeniem.

W 2020 roku wyniki jej badań dotyczące zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego zostały docenione przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który uhonorował prof. Ziembę nagrodą za znaczące osiągnięcie naukowe.

Polka opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 20 tomów naukowych i kilku podręczników. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30 polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii oraz Funduszu Naukowego Republiki Serbii.

Prof. Zięba rozwija międzynarodową współpracę naukową. Należy do Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Współpracuje z redakcjami wielu uznanych międzynarodowych czasopism naukowych jako redaktor i recenzent. Pełni funkcję redaktora naczelnego Journal of Economics and Management. Organizuje bądź współorganizuje konferencje naukowe, w tym Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS.

European Academy of Sciences and Arts (EASA) to międzynarodowa organizacja pozarządowa, powołana w 1990 przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskiej. Zrzesza ponad 2 tys. naukowców - przedstawicieli nauk humanistycznych, medycznych, artystycznych, przyrodniczych, społecznych (w tym prawa i ekonomii), technicznych, religijnych oraz związanych z zarządzaniem, którzy prowadzą innowacyjne badania, angażują się w interdyscyplinarną i ponadnarodową współpracę, a także wymianę i rozpowszechnianie wiedzy.

Akademia - we współpracy z środowiskami akademickimi, rządowymi, pozarządowymi czy biznesowymi - analizuje i rozwiązuje problemy stojące przed społecznością europejską oraz wspiera twórczość naukową i artystyczną. Wśród członków EASA jest 34 laureatów Nagrody Nobla oraz papież Benedykt XVI. Członkami EASA z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Lucjan Pawłowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Kwiek, prof. Bogusław Buszewski i prof. Michał Kleiber.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024