Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
30.11.2022 aktualizacja 30.11.2022

Powstaje wielki cyfrowy zielnik

Źródło: UR w Krakowie Źródło: UR w Krakowie

Herbarium liczące 10 tys. roślin zdigitalizowano w ramach projektu związanego z różnorodnością biotyczną, a realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - poinformowała uczelnia. Kolekcja dostarcza danych o rozmieszczeniu roślin i historycznych miejscach występowania rzadkich gatunków.

Tworzenie Herbarium Instituti Botanicae Silvestris rozpoczęto w latach 20. i 30. XX w. Najstarsze okazy zostały zebrane i opracowane przez prof. Stanisława Sokołowskiego, pierwszego kierownika Katedry Leśnictwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowcy UR inwentaryzowali zgromadzone rośliny wspólnie ze studentami z Sekcji Bioróżnorodności Leśnej Koła Naukowego Leśników. Zbiory będą udostępnione w zasobach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB).

Herbarium Wydziału Leśnego UR stanowi, co podkreślono w informacji prasowej, bezcenną wartość naukową i historyczną. Naukowcy i przyrodnicy przez lata zbierali interesujące rośliny naczyniowe na obszarze Polski i innych krajów. Wiele okazów pochodzi z ekosystemów leśnych. Kolekcja obejmuje przedstawicieli wszystkich większych rodzin polskiej flory.

Wciąż trwają prace przy digitalizacji okazów zgromadzonych w Herbarium. Dostęp do materiałów w formie elektronicznej może znacznie ułatwić prace badawcze i umożliwić zainteresowanym zapoznanie się z kolekcją udostępnioną online.

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” realizuje konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB).

Celem prac jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota). Nastąpi to poprzez digitalizację i udostępnienie danych, które nie istniały dotąd w formie cyfrowej lub nie były udostępnione poprzez sieć internetową (mobilizacja) oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym (integracja).

Źródła obejmą kolekcje przyrodnicze, dane publikowane i materiały archiwalne członków konsorcjum. Dostęp do danych będzie możliwy poprzez lokalną platformę, a także poprzez sieć Global Biodiversity Information Facility (GBIF), której Polska jest członkiem.

Więcej na temat Herbarium UR - w artykule „Zasoby Herbarium Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – historia, stan obecny i przyszłość” opublikowany w kwartalniku Kosmos. Autorami pracy są mgr inż. Wojciech Krawczyk, mgr inż. Daria Jadwisieńczak, mgr inż. Przemysław Pyrek, mgr inż. Oliwia Rainer oraz dr hab. inż. Anna Gazda.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024