Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2023
PL EN
27.05.2023 aktualizacja 27.05.2023

Naukowcy: skutecznie działania na rzecz neutralności klimatycznej oznaczają głęboką transformację

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Skuteczne działania na rzecz neutralności klimatycznej oznaczają głęboką transformację większości aspektów gospodarki, systemu energetycznego, rynków międzynarodowych i globalnych ram współpracy - czytamy we wspólnej deklaracji naukowców kilkudziesięciu akademii nauk.

Blisko 100 naukowców z prawie 50 europejskich akademii nauk debatowało w ubiegłym tygodniu podczas Europejskiej Konferencji Klimatycznej w Warszawie o wyzwaniach, przed którymi stoi Stary Kontynent w obliczu spowodowanych przez człowieka zmian klimatu. Wydarzenie zorganizowały Polska Akademia Nauk oraz Narodowa Niemiecka Akademia Nauk Leopoldina.

Naukowcy rozmawiali w ramach kilku paneli tematycznych poświęconych wpływowi zmian klimatu w różnych regionach Europy m.in. na społeczeństwo, rolnictwo, zagospodarowanie przestrzenne, przemysł i energetykę. Omówiono też zagrożenia dla zasobów wodnych i europejskich ekosystemów.

Spotkanie zakończyła wspólna deklaracja określana jako "Komunikat warszawski w sprawie zmian klimatu w Europie", którą Polska Akademia Nauk udostępniła PAP w czwartek.

W podsumowaniu deklaracji czytamy: "Naukowcy uczestniczący w inauguracyjnej Europejskiej Konferencji Klimatycznej (...) uznają, że oparte na dowodach doradztwo naukowe powinno być podstawą politycznych i osobistych decyzji dotyczących neutralności klimatycznej, a naukowcy powinni bardziej angażować się w zwiększanie wiedzy na temat zmiany klimatu wśród swoich współobywateli".

"Skuteczne działania na rzecz neutralności klimatycznej oznaczają głęboką transformację większości aspektów gospodarki, systemu energetycznego, rynków międzynarodowych i globalnych ram współpracy. Środki te powinny harmonijnie łączyć strategie adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu ze znajdowaniem ponadnarodowych, krajowych i regionalnych kompromisów" - podkreślono.

Dodano, że regionalne zmiany klimatu i relacje globalno-lokalne powinny znaleźć się w centrum uwagi. "Ani sama nauka, ani polityka, ani zbiorowe działania obywatelskie, ani edukacja, ani inwestycje publiczne lub prywatne nie wystarczą. Okno czasowe, w którym możliwe jest osiągnięcie celu porozumienia paryskiego zamyka się, a to pozostawia bardzo niewiele realistycznych opcji" - podano.

Porozumienie paryskie jest pierwszą globalną umową klimatyczną, która została zawarta w 2015 roku. Cel Porozumienia to ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do znacznie poniżej 2 stopni C. i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia go do 1,5 stopnia C.

Zdaniem naukowców podstawowym zaleceniem jest przyspieszenie działań łagodzących zmianę klimatu zgodnie z ramami paryskimi, przy jednoczesnym wdrażaniu środków adaptacyjnych.

"Do stymulowania neutralności klimatycznej powinny być wykorzystywane regulacje i instrumenty finansowe, takie jak opłaty za emisje CO2. Obejmuje to również zachęty do otwartości na zielone technologie, do rygorystycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i degradacji ekosystemów, zwłaszcza wylesianiu i utracie różnorodności biologicznej" - zaznaczono.

Według sygnatariuszy deklaracji, Europa i Azja Środkowa powinny lepiej wykorzystać swój istniejący potencjał do poradzenia sobie ze zmianą klimatu: odnawialne źródła energii, łączność, gospodarkę rynkową, ludzi, wiedzę i innowacje.

"Wykorzystajmy te potężne potencjały, aby przyspieszyć tempo transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu przyszłości naszego kontynentu i naszej planety" - zaapelowano.

Prezes PAN prof. Marek Konarzewski mówił w czasie ubiegłotygodniowej konferencji, że nie będziemy w stanie podołać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu bez współpracy międzynarodowej. "Musimy myśleć globalnie, a działać lokalnie” – mówił.

Natomiast prof. Thomas Stocker z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) podkreślał rolę nauki. "Naukowcy dostarczają unikatowych informacji w oparciu o pomiary, analizy i prognozy. Dane te szczególnie przydają się w przypadku zmian klimatu, które są badane od przeszło 100 lat. Zauważyliśmy, że temperatura w wymiarze globalnym wzrosła o 1,2 stopnia C, a lokalnie jeszcze bardziej. Rośnie temperatura i zakwaszenie oceanów. Coraz częstsze stają się ekstremalne zjawiska pogodowe. Pomiary tych parametrów prowadzą naukowcy na całym świecie. Dlatego powinniśmy ich słuchać – naukowcy dostarczają wiedzy o stanie obecnym, fakty i rozwiązania" - powiedział badacz cytowany w komunikacie PAN. (PAP)

Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023