Uczelnie i instytucje

Gdańsk/ Badania kliniczne - GUMed uruchamia nowy kierunek studiów

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) od nowego roku akademickiego uruchomi nowy kierunek studiów - badania kliniczne. Współautorka kierunku prof. Edyta Szurowska, w rozmowie z PAP zapewniła, że badania kliniczne stanowią podstawę rozwoju współczesnej medycyny oraz szansę dla pacjentów na skorzystanie z nowoczesnych form terapii.

"Chcemy wykształcić absolwenta dobrze przygotowanego do podjęcia przyszłej pracy, który osiągnął określone efekty uczenia się. Naszą troską jest, by posiadał nie tylko zaawansowaną wiedzę fachową dotyczącą planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, ale również znał i rozumiał prawodawstwo polskie, europejskie i amerykańskie dotyczące planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych" - mówiła prorektor ds. klinicznych GUMed prof. Edyta Szurowska.

Zaznaczyła, że duży nacisk na nowym kierunku będzie kładziony na umiejętności praktyczne, tj. sporządzanie dokumentacji używanej w badaniach klinicznych i ocenę jej poprawności, jak również komunikację pozwalającą na udzielanie rzetelnej informacji dotyczącej badań klinicznych. Dodatkowo w toku kształcenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi technologiami i metodami pracy w badaniach klinicznych, systemami jakości i akredytacji laboratoriów oraz ochrony danych i własności intelektualnej.

Na nowym kierunku studenci rozpoczną naukę w przyszłym roku akademickim. Będą to studia stacjonarne II stopnia, o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Prof. Szurowska podkreśliła, że program studiów będzie bazował na dziedzinie nauk o zdrowiu, uwzględniając szeroko rozumiane role zawodów medycznych. "Istotne są aspekty prawne, administracyjne i psychologiczne. Misją jest wykształcenie absolwentów, którzy będą świadomie rozwijać badania kliniczne w Polsce, stanowiąc wsparcie dla sektora ochrony zdrowia oraz potencjał edukacyjny" - zaznaczyła.

Dodała, że program obejmie wszystkie ważne zakresy wiedzy i kompetencji, w tym m.in.: fazy badań klinicznych, aspekty prawne i etyczne w badaniach klinicznych, metody i procesy monitorowania badań klinicznych, a także zarządzanie danymi i jakością podwykonawców w badaniach klinicznych.

Współautorka nowego kierunku podkreśliła, że badania naukowe, są niejednokrotnie bardzo innowacyjne, ukierunkowane na opracowanie nowych terapii, potwierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa. "Dla pacjentów udział w nich to szansa na podjęcie nowoczesnego leczenia m.in. w obszarze chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego czy chorób rzadkich. Badanie kliniczne to niezwykle złożony proces z udziałem pacjenta, ale i osób zdrowych, istotnie wpływający na rozwój polskiej i światowej medycyny" - oceniła profesor.

Wyjaśniła, że GUMed jest jedną z wiodących polskich uczelni kształcących specjalistów sektora ochrony zdrowia. "Sukcesywnie rozszerzamy dotychczasową ofertę kształcenia o kierunki wpisujące się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno naszych kandydatów, jak też potencjalnych pracodawców. Badania kliniczne stanowią podstawę rozwoju współczesnej medycyny oraz szansę dla pacjentów na skorzystanie z nowoczesnych form terapii" - mówiła prof. Edyta Szurowska.

Podkreśliła, że doświadczenie wyniesione z wielu lat realizacji z wieloośrodkowych badań klinicznych, a ostatnio także ze współpracy z Agencją Badań Medycznych (ABM), skłoniły uczelnię do podjęcia starań o rozpoczęcia kształcenia w tym zakresie. "Nasi badacze mają duże doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, zarówno jedno-, jak i wieloośrodkowych, w tym międzynarodowych. W wymienionych jednostkach pracują zespoły wielodyscyplinarne realizujące badania kliniczne i bezpośrednio wspierające lekarzy – głównych badaczy" - zaznaczyła.

Zdaniem prof. Szurowskiej prężnie rozwijający się sektor badań klinicznych aktywnie poszukuje specjalistów, którzy będą w stanie podjąć się tej interesującej, ale wymagającej pracy. "Szerokie podejście, z zapewnieniem ukierunkowanych warsztatów, pozwoli absolwentowi studiów na swobodne wybranie dalszego kierunku rozwoju i specjalizacji" - oceniła.

Ukończenie studiów umożliwi m.in. podjęcie pracy w firmie czy uczelni, która jest sponsorem badań klinicznych, jak również sprawne koordynowanie badań klinicznych w ośrodku. "Absolwent kierunku będzie przygotowany m.in. do pracy w szpitalach, ośrodkach badawczych, firmach CRO oraz innych podmiotach prowadzących badania kliniczne i monitorujących niepożądane działania produktów leczniczych" - oznajmiła profesor.

Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie również w innych urzędach oraz instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie ochrony zdrowia, instytutach badawczych, jak również podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu badań klinicznych.

Prof. Szurowska podkreśliła, że GUMed jest jednym z największych beneficjentów projektów finansowanych z ABM. Uczelnia posiada w swoich strukturach zaplecze kadrowe i osobowe, które gwarantuje kształcenie na wysokim poziomie. W Uczelni funkcjonuje Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz oraz Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK-GUMed), którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie badań klinicznych prowadzonych przez GUMed. Stanowi ono integralną część Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed-UCK-UCS (MCWBK GUMed-UCK-UCS), współtworzonego przez jednostki partnerskie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym GUMed. W oparciu o ich zasoby będzie prowadzone kształcenie na nowym kierunku.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym obecnie prowadzonych jest ponad 300 badań klinicznych, a corocznie otwieranych jest ponad 100 nowych. "Nasi studenci nowego kierunku będą mieli możliwość poznania procesu prowadzenia niekomercyjnych i komercyjnych badań klinicznych od planowania badania, poprzez rejestrację aż do jego zakończenia" - zapewniła prorektor ds. klinicznych GUMed.

O przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia na kierunku badania kliniczne mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia: studiów I lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich następujących kierunków: I stopnia: biologia i kierunki pokrewne; biotechnologia; bioinformatyka; chemia i kierunki pokrewne; dietetyka; elektoradiologia; fizyka i kierunki pokrewne; inżynieria medyczna i biomedyczna i kierunki pokrewne; kosmetologia; pielęgniarstwo; położnictwo; ratownictwo medyczne; technologia żywności i żywienia człowieka; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe

II stopnia: dietetyka; pielęgniarstwo; położnictwo; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe i bhp jednolite magisterskie: analityka medyczna; farmacja; fizjoterapia; lekarski; lekarsko-dentystyczny; psychologia zdrowia; weterynaria. Rekrutacja w turze podstawowej ruszy w połowie czerwca i potrwa do 31 sierpnia.(PAP)

Autor: Piotr Mirowicz

pm/ mhr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera