Nauka dla Społeczeństwa

26.02.2024
PL EN
05.12.2023 aktualizacja 05.12.2023

“Zapytaj fizyka”: niezwykłe właściwości wody, które umożliwiają nam życie

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Niezwykłe właściwości wody, które umożliwiły powstanie życia na Ziemi omówi i zademonstruje na Wydziale Fizyki UW dr Krzysztof Karpierz podczas wykładu z serii „Zapytaj fizyka”.

Wykład “Woda - życiodajny cud natury” dr. Krzysztofa Karpierza odbędzie się 14 grudnia o godz. 18 na Wydziale Fizyki UW, ul. Pasteura 5, sala 0.03.

Podczas wykładu pokazane zostaną w eksperymentach fizyczne własności wody. Chodzi o cechy nietypowe w porównaniu z innymi cieczami.

Omówione i przedstawione zostaną nie tylko znane cechy, jak pływanie lodu (faza stała wody), który jest lżejszy od cieczy złożonej z tych samych cząsteczek wody, ale też i mniej znane właściwości, jak niezwykle duże ciepło właściwe, duże ciepło parowania, niezwykła, niemonotoniczna zależność gęstości ciekłej wody od temperatury.

W planach są również doświadczenia ujawniające strukturę dipolową cząsteczek wody oraz jej własności optyczne.

Wszystkie te cechy zostaną omówione w kontekście powstawania i ewolucji życia na Ziemi. Umożliwiły stworzenie stabilnych warunków rozwoju życia na naszej planecie, dzięki czemu mamy możliwość spotkania się na wykładzie i poznania tej niezwykłej substancji.

Krzysztof Karpierz pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po doktoracie odbył staż w Institute for Materials Research w Sendai, w Japonii. Jest fizykiem eksperymentatorem. Dlatego jego kontakty naukowe związane były zawsze z wyjazdami poświęconymi prowadzeniu eksperymentów fizycznych – do instytutu Grenoble High Magnetic Field Laboratory, do Universite de Montpellier, do Regensburg University, a także do polskich instytutów prowadzących badania w zakresie fizyki półprzewodników.

Zainteresowania naukowe dr. Krzysztofa Karpierza były i są skoncentrowane wokół tematyki związanej z fizyką oddziaływania terahercowych fal elektromagnetycznych ze strukturami krystalicznymi półprzewodników. Badania dotyczą wzbudzeń nośników prądu w układach objętościowych oraz w układach o obniżonej wymiarowości, jak studnie kwantowe czy kropki kwantowe.

Od wielu lat Krzysztof Karpierz kieruje również Pracownią Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie w gotowości do użycia licznych zestawów pokazowych – przyrządów, które używane są na co dzień w czasie wykładów z dziedziny fizyki doświadczalnej. W Pracowni jest takich zestawów ponad 2000.

Krzysztof Karpierz jest również autorem lub współautorem rozwiązań technicznych i dydaktycznych nowych pokazów fizycznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, na forum którego od wielu lat prezentuje razem z zespołem Pracowni nowe pomysły nie tylko samych pokazów, ale również koncepcji dydaktycznych ich przedstawienia słuchaczom wykładów.

Jest konsultantem programów popularnonaukowych, uczestnikiem zdarzeń o charakterze popularyzatorskim w dziedzinie fizyki, wykładowcą na seminariach dydaktycznych, autorem wystąpień popularyzujących fizykę dla otwartej publiczności, współautorem, wraz z zespołem Pracowni, pokazów fizycznych przedstawianych przez innych popularyzatorów fizyki z Wydziału Fizyki UW. 

Nauka w Polsce

lt/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024