Uczelnie i instytucje

Resort nauki: na zmiany dot. minimum kadrowego uczelnie mają 2 lata

Zmiany dotyczące minimum kadrowego na uczelniach - zwłaszcza pierwszego stopnia na profilu praktycznym - wprowadza obowiązujące od 1 października rozporządzenie ministra nauki. Uczelnie mają dwa lata na dostosowane się do nowych warunków - zwraca uwagę resort.

W rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów znalazły się nowe zapisy dotyczące minimum kadrowego - a więc liczby wykładowców, którzy powinni być zatrudnieni, aby uczelnia mogła prowadzić dany kierunek. Rozporządzenie weszło w życie 1 października br.

Zmiana zakłada, że do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym zaliczani mają być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w danej uczelni, jako podstawowym miejscu pracy. "Wiąże się to z jednoczesnym znaczącym obniżeniem wymagań dotyczących liczby nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego na tych studiach (było 3 samodzielnych nauczycieli akademickich i 6 doktorów – 3+6, jest 1 samodzielny nauczyciel akademicki i 5 doktorów – 1+5)" - wyjaśniło PAP biuro prasowe MNiSW.

Ponadto resort tłumaczy, że w przypadku studiów o profilu praktycznym – bez względu na poziom kształcenia – do minimum kadrowego mogą być zaliczone także osoby, posiadające znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, również w przypadku, gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy.

Resort nauki zwraca uwagę na dwuletni okres na dostosowanie się uczelni do zmienionych warunków. "W okresie przejściowym, tj. do 1 października 2018 r. uczelnie mogą utrzymywać w minimum kadrowym dotychczasową liczbę nauczycieli akademickich (3+6) na dotychczasowych zasadach (bez konieczności zatrudnienia w uczelni jako podstawowym miejscu pracy) albo obniżyć liczbę nauczycieli do 1+5, ale wówczas muszą zapewnić, że nauczyciele ci będą zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy" - zapewnia resort nauki i dodaje: "Ministerstwo zamierza obserwować i monitorować przebieg wdrażania zmian nie wykluczając ewentualnych korekt o ile okażą się one niezbędne".

"Celem wprowadzanych zmian nie było zmniejszenie liczby uczelni, ale zapewnienie pełnego zaangażowania nauczycieli akademickich wliczanych do minimum kadrowego w realizację procesu kształcenia i budowanie relacji mistrz-uczniowie w ramach uczelni. Zmiana ma na celu eliminowanie patologicznych przypadków, gdy nauczyciele akademiccy +firmujący+ minimum kadrowe danego kierunku pojawiają się w uczelni (jako dodatkowym miejscu pracy) wyłącznie w celu przeprowadzenia zajęć nie zapewniając studentom wsparcia w procesie kształcenia chociażby poprzez dyżury i konsultacje" - wyjaśnia biuro prasowe resortu nauki. Jak dodaje, w ocenie MNiSW ostatnie ponad 20 lat funkcjonowania uczelni "było wystarczającym czasem na zbudowanie stabilnej, własnej kadry nauczycieli akademickich, których zaangażowanie w proces kształcenia zapewniałoby właściwą realizację procesu kształcenia i wysoką jakość tego kształcenia".

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera