Nauka dla Społeczeństwa

27.02.2024
PL EN
24.11.2023 aktualizacja 26.11.2023

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej dla prof. Waldemara Priebe

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii medycznej pracujący w USA, prowadzący badania nad lekami na raka i wdrażający je w praktyce - ale też szeroko współpracujący z Polską - prof. Waldemar Priebe odebrał w czwartek w Białymstoku tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej.

Tytuł ten - jak podkreślano podczas uroczystości - to forma najwyższego uznania, jakie może wyrazić dana uczelnia osobie spoza swojej społeczności akademickiej. Uchwałę w sprawie uhonorowania prof. Priebe senat Politechniki Białostockiej przyjął w październiku 2023 r. Tytuł DHC wręczyła rektor PB dr hab. prof. PB Marta Kozior-Kazberuk.

Prof. Priebe w 1971 r. ukończył wydział chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1978 r. doktoryzował się w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Zajmował się chemią leków. W 1979 r. wyjechał na stypendium zagraniczne i pozostał za granicą, wyemigrował do USA. Jest związany z wydziałem leków eksperymentalnych w Centrum Rakowym im. MD Andersona Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) - największym na świecie ośrodkiem onkologicznym. Jest zaangażowany w kilka firm farmaceutycznych, które zajmują się na różnym etapie wdrożeniem leków przeciwnowotworowych, w tym opracowywaniem leków na glejaka mózgu.

Prezentując opinie trzech recenzentów z Uniwersytetu w Białymstoku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Politechniki Rzeszowskiej, prof. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej poinformował, że prof. Priebe ma na koncie ponad 70 patentów i licencji technologicznych, wyróżnia się, jeśli chodzi o wdrażanie wyników badań, jest autorem ponad 230 publikacji naukowych. "Jest współtwórcą kilku firm biotechnologicznych notowanych na NASDAQ, w tym głównym akcjonariuszem i przewodniczącym rady naukowej firmy Moleculin Biotech Inc." - mówił Krętowski. Dodał, że cztery z leków na raka rozwijanych przez prof. Priebe są obecnie na etapie badań w USA i Europie.

Na uroczystości podkreślano, że dzięki współpracy z prof. Priebe, Politechnice Białostockiej udało się zdobyć finansowanie 16 grantów badawczych w kraju (z Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i za granicą, uzyskać wiele publikacji międzynarodowych, profesor ponadto prowadził wiele wykładów na naukowców, co wpłynęło na rozwój uczelni i wpływa na budowę prestiżu PB w kraju i za granicą.

Prof. Włodzimierz Lewandowski, promotor postępowania, uzasadniając nadanie tytułu DHC prof. Waldemarowi Priebe, podkreślił, że współpraca z PB dotyczy dziedzin takich jak: chemia bionieorganiczna, chemia medyczna i farmacja, biotechnologia i technologia żywności.

Jeden z recenzentów, prof. Marek Konarzewski z UwB, prezes PAN, zaznaczył w laudacji, że prof. Priebe to wybitny badacz o wyjątkowym dorobku naukowym, bardzo aktywny, który w swojej pracy wykazuje się talentem łączenia wiedzy interdyscyplinarnej, prowadzenia badań i wdrażaniem ich wyników w praktyce, a jego osiągnięcia były wielokrotnie honorowane i w Polsce i za granicą.

"Jeśli bym miał w jednym zdaniu sprecyzować, na czym zasadza się wybitność dorobku naukowego pana profesora, to bez wahania właśnie wskazałbym na tę unikalną cechę jego warsztatu, dogłębne zrozumienie nie tylko chemii leków, ale talent do nowatorskiego łączenia tej wiedzy z doskonałym poznaniem i zrozumieniem onkologii. Rzecz niebywała zupełnie. Pozwoliło mu to na opublikowanie wyników badać we współautorstwie z najlepszymi w najbardziej prestiżowych czasopismach i osiągnięcie zawrotnych naprawdę wielkości naukometrycznych, za którymi idą już nie tylko cyferki, ale bardzo konkretne dokonania" - mówił prof. Marek Konarzewski.

Uhonorowany prof. Waldemar Priebe podkreślił, że jednym z celów prowadzonej z naukowcami w Polsce wymiany akademickiej w kwestiach dotyczących raka było powstanie Agencji Badań Medycznych.

"Jest to po raz pierwszy muszę podkreślić - instytucja, która jest w stanie poprzeć, fundować wysiłki, granty i naukę w dziedzinie medycyny. Nie było przedtem takiej instytucji. Przez lata rozmawialiśmy o tym, że konieczne jest powstanie takiej agencji. Jest to bardzo ważna agencja dla rozwoju nauki w dziedzinie medycyny, nie tylko onkologii" - powiedział Priebe.(PAP)

Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

kow/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024