Nauka dla Społeczeństwa

01.02.2023
PL EN
11.08.2022 aktualizacja 11.08.2022

Biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego zbadają ekosystemy na ukraińskich stepach

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego - w ramach projektu finansowanego z programu Horyzont Europa, w którym partnerem jest m.in. Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina - będą badać ekosystemy wodne stepowej części Ukrainy. Fauna tych izolowanych akwenów ma unikatowy charakter.

"We wrześniu Uniwersytet Łódzki rozpoczyna realizację pierwszego projektu z programu Horyzont Europa, w którym partnerem jest m.in. Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina. Polskę w projekcie reprezentuje zespół badawczy pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego, składający się z naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni BioBank Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ" - poinformowała uczelnia.

Biolodzy z UŁ współpracują z kolegami z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt w charkowskim uniwersytecie już od ponad 4 lat. Ich prace dotyczą przede wszystkim różnorodności i struktury genetycznej populacji zwierząt zamieszkujących ekosystemy wodne stepowej części Ukrainy – w tym źródlisk, będących kluczowymi zasobami wodnymi krytycznie zagrożonymi przez zmiany klimatyczne oraz słodkowodnych lagun pobrzeża Morza Czarnego, zwanych limanami.

"Fauna tych, często izolowanych, zbiorników wodnych otoczonych gorącymi i suchymi terenami stepowymi ma unikatowy charakter. Jest ona jednak słabo poznana, a opisanie jej różnorodności, zbadanie dynamiki jej ewolucji i zależności ekologicznych ma kluczowe znaczenie dla ochrony tych niezwykłych ekosystemów i lokalnych zasobów wód słodkich" – wyjaśnił prof. Grabowski.

Współpraca z ukraińską uczelnią będzie rozwijana m.in. w ramach projektu Genomika Bioróżnorodności w Europie (Biodiversity Genomics Europe), który będzie realizowany z 32 partnerami z 20 krajów. Głównym koordynatorem projektu jest Naturalis Biodiversity Center w Holandii – wiodąca europejska instytucja naukowa, posiadająca jedną z największych na świecie kolekcji przyrodniczych i skupiająca się na badaniach i monitoringu różnorodności biologicznej w skali globalnej.

Głównym celem projektu BGE jest pełniejsze zrozumienie procesów ewolucyjnych i biogeograficznych kształtujących bogactwo europejskiej fauny i flory, a także stworzenie jednolitego, międzynarodowego standardu biomonitoringu ekosystemów oraz wypracowania wspólnej strategii zapobiegającej utracie bioróżnorodności.

W ramach projektu Polska została wybrana jako kraj modelowy dla rozwinięcia krajowej inicjatywy na rzecz stworzenia biblioteki referencyjnej barkodów DNA dla lokalnej różnorodności biologicznej (włączając w to bibliotekę barkodów dla cennych kolekcji muzealnych) oraz wdrożenia metod bazujących na barkodingu DNA, jako przyszłego standardu biomonitoringu środowiska, w oparciu o krajowy punkt kontaktowy międzynarodowej sieci naukowej iBOL (International Barcode of Life) znajdujący się na Uniwersytecie Łódzkim. Barkod DNA to sekwencja DNA w wybranym standardowym regionie genomu, pozwalająca na identyfikację gatunku.

Prof. Grabowski reprezentuje Polskę w Komitecie Naukowym iBOL. Sieć naukowa, która powstanie w ramach projektu, będzie miała na celu koordynację i ułatwienie pozyskania funduszy na badania naukowe przez różne instytucje naukowe oraz usprawni kontakty i współpracę między naukowcami, organizacjami pozarządowymi a instytucjami odpowiedzialnymi za monitoring i ochronę przyrody w Polsce. Posłuży również jako przykład dla budowania podobnych inicjatyw w innych krajach europejskich. Kolejnym ważnym celem zespołu z UŁ będzie współpraca przy opracowaniu wiarygodnej biblioteki barkodów DNA dla europejskiej fauny słodkowodnej oraz wybranych grup fauny lądowej.

W czerwcu weszła w życie umowa stowarzyszeniowa Horyzont Europa z Ukrainą, w której Komisja Europejska zrzekła się wkładu finansowego Ukrainy do programu w latach 2021-2022, dlatego z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku Ukraina, jako kraj stowarzyszony może uczestniczyć w programie Horyzont Europa na takich samych warunkach jak państwa członkowskie UE.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023