Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
27.10.2022 aktualizacja 27.10.2022

Uniwersytet Gdański powołał Centrum Badań nad Gospodarką Morską

Gdynia, 24.06.2016. Chrzest katamaranu "OCEANOGRAF" dla Uniwersytetu Gdańskiego (dk/mr) PAP/Dominik Kulaszewicz Gdynia, 24.06.2016. Chrzest katamaranu "OCEANOGRAF" dla Uniwersytetu Gdańskiego (dk/mr) PAP/Dominik Kulaszewicz

Władze Uniwersytetu Gdańskiego powołały Centrum Badań nad Gospodarką Morską, którego podstawowym celem będzie promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej.

Centrum Badań nad Gospodarką Morską ma "aktywnie działać na rzecz niebieskiej gospodarki, służąc wsparciem na różnych etapach prowadzenia badań i projektów naukowych związanych z gospodarką morską. Po drugie, ma stanowić forum współpracy podmiotów gospodarki morskiej, łącząc potencjał nauki z biznesem, po trzecie, ma służyć jako platforma regulacyjno-informacyjna, która obejmuje sprawy tej dziedziny" - zapowiada prof. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN, która objęła kierownictwo nowej jednostki.

Badania związane z morzem – w bardzo szerokim ujęciu – od prawa morskiego, przez ochronę środowiska morskiego, aż do gospodarki i transportu morskiego, prowadzone są w Uniwersytecie Gdańskim od początku jego istnienia. Nowa jednostka została powołana w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

"Współczesna gospodarka morska jest sumą różnego rodzaju działalności prowadzonych przez podmioty realizujące swoje cele i interesy z wykorzystaniem morza i jego zasobów" - podkreślono w komunikacie. Obejmuje w szczególności transport morski i powiązany z nim transport śródlądowy; porty morskie; przemysł okrętowy; morski przemysł wydobywczy, energetykę morską, rybołówstwo, akwakulturę i przetwórstwo rybne, morskie badania naukowe i rozwój, edukację i zarządzanie zasobami ludzkimi, administrację morską, morskie dziedzictwo kultury oraz budowanie morskiej świadomości społecznej, a także turystykę morską i przybrzeżną.

Jak zaznacza uczelnia, "współcześnie gospodarka morska mierzy się z wymagającymi odpowiednich rozwiązań wyzwaniami społeczno-gospodarczymi pozostającymi w ścisłej relacji do stosunków międzynarodowych".

"Polska gospodarka morska tak, jak europejska blue economy, wchodzą w skład globalnej gospodarki morskiej, nazywanej oceaniczną. Niebieska gospodarka ma i będzie miała w przyszłości kluczowe znaczenie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju" - podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronach UG.

Nowa jednostka Uniwersytetu Gdańskiego ma współpracować z instytucjami, przedsiębiorcami sektora morskiego, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi zainteresowanymi gospodarką morską podmiotami.

Nauka w Polsce

amk/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023